In het kader van het programma Young Innovators van het College van Rijksadviseurs heeft NOHNIK ontwerpend onderzoek gedaan naar de energietransitie van het waterschap Vallei en Veluwe.  Als resultaat van het onderzoek is het ‘Werkboek energietransitie Waterschap Vallei en Veluwe’ gepubliceerd. Hierin zijn naast de gangbare opwekking uit wind- en zonne-energie  ook kansen voor waterkracht en energieopwekking uit het rioolwaterzuiveringsproces in beeld gebracht. Aan de hand van zogeheten energieketens zijn de ruimtelijk meest kansrijke transitiepaden onderzocht die de basis kunnen zijn voor het laten ontstaan van aantrekkelijke nieuwe (energie)landschappen. Er is kritisch gekeken naar de landschappelijke impact en de winst die een ingreep op zou kunnen leveren; van regionaal niveau tot het schaalniveau van een individu. Het College van Rijksadviseurs en het waterschap zijn enthousiast over het werkboek, waarmee doorgebouwd kan worden op de ideeën over het sluiten van kringlopen en het opzetten van energiehubs.

Meer over het project is te vinden op de projectpagina

Meer over het College van Rijksadviseurs // Young Innovators is te vinden op de website