NOHNIK heeft afgelopen jaar in opdracht van, en in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat de Visie op de Ruimtelijke Kwaliteit van het hoofdwegennet van Oost Nederland opgesteld. Vanuit een rijke traditie van inpassing en vormgeving van het snelweglandschap, biedt de visie handreikingen voor het behouden, versterken en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit van in totaal zo’n 700 kilometer aan weglengte. Daarbij anticiperend op de dynamiek en opgaven van de toekomst. Met oog voor de belangen en beleving van de weg vanuit de omgeving.

De visie omvat een unieke beschrijving van het ontworpen snelweglandschap en de vele ‘specials’ van inpassing en vormgeving die Oost Nederland rijk is. Daarnaast biedt de visie generieke handvatten voor ruimtelijke kwaliteit op het schaalniveau van de routes, trajecten, knooppunten en aansluitingen. Deze zijn voor elke weg in het gebied concreet uitgewerkt in een handelingsperspectief per weg. Dit dient als leidraad bij de verder uit te werken landschaps- en inpassingsplannen bij bijvoorbeeld wegverbredingen en als gespreksmiddel in afstemming tussen Rijkswaterstaat en omgevingspartijen.

Meer over de visie en meer beeldmateriaal en dronefoto’s zijn te vinden op onze projectpagina