Op donderdag 6 oktober is de VeluweAgenda 1.0 gepresenteerd tijdens het Veluwe Congres in Burgers’ Zoo. De VeluweAgenda heeft als doel om het gebied in 2025 de meest gastvrije bestemming van Nederland te laten zijn, waarin een hoge biodiversiteit voor flora en fauna in balans is met een unieke beleving van landschap, erfgoed, dorpen en steden. Met een gezonde vrijetijdseconomie, die in 2025 écht gericht is op de vraag van recreant en toerist. Om dit te bereiken is de VeluweAgenda ontwikkeld; een integrale aanpak van opgaven aan de hand van zes programmalijnen. Het eerste exemplaar van de VeluweAgenda werd in ontvangst genomen door gedeputeerde Bea Schouten.

NOHNIK ondersteunde bij de inhoudelijke productie van de agenda en het faciliteren van tien gebiedsateliers met lokale betrokkenen. Daarnaast ontwikkelde NOHNIK het concept van een Recreatieve Hoofd Structuur voor de Veluwe om samenhang te genereren in de diverse projecten en initiatieven. I.s.m. Martin Boisen. 

Meer info over het project is op onze projectpagina te vinden.