Een team van NOHNIK architecture and landscapes in samenwerking met Lara Voerman Architectuurhistoricus en Personal Architecture heeft de architectenselectie van de gemeente Weert gewonnen voor de visie en het ontwerp voor de herinrichting van het stadspark van Weert (ca. 30.000m2). Centraal in het park ligt het kasteel de Nijenborgh, historisch gezien één van de belangrijkste plekken van de stad. Het stadspark is in de ogen van veel inwoners saai en toe aan een grondige opknapbeurt. Op een deel van het kasteel-eiland is een houthandel gevestigd die eind 2019 verhuist. Hierdoor ontstaat de kans om deze historisch unieke plek terug te geven aan de stad. Vanaf eind april heeft het ontwerpteam samen met een projectgroep van betrokkenen gewerkt aan een visie op de herinrichting van het park. Kern van de visie is het leesbaar maken van de historische structuur, het verbeteren van de verbindingen tussen het park en de binnenstad door middel van onder andere drie nieuwe bruggen en daarnaast het verrijken van de groenstructuur. De gebouwen en het asfalt van de houthandel maken plaats voor groene oevers en een iconische nieuwe ‘voorhof’ bij het kasteel. De voorhof wordt het levendige hart van het park en biedt ruimte aan allerlei activiteiten. Ook rondom het kasteel-eiland wordt het park grondig aangepakt. Wat nu nog een grote kale vlakte is, wordt een lommerrijk, divers en rijk stuk park. 

De gemeenteraad van Weert heeft de visie op 3 juli unaniem vastgesteld. De komende maanden wordt gewerkt aan de uitwerking. De uitvoering staat gepland in 2020.

copyright NOHNIK
copyright NOHNIK
copyright NOHNIK