Het projectvoorstel ‘Duinkarkas’  (i.s.m. Inge Kersten) heeft van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een subsidie gekregen binnen de Open Oproep voor het Experiment. In het project wordt een 150 meter lange houten sculptuur op het strand gebouwd die de aangroei van duinen stimuleert. Het project werd als een van de 18 projecten gekozen uit 155 ingezonden voorstellen. Het Duinkarkas vormt een uitwerking en verdieping van de studie Levende kust North Carolina (USA).

Kern van het voorstel is een houten sculptuur, het ‘karkas van de duinen’. Een element dat mens met natuur verbindt, zand vangt, bouwt aan een nieuw duinlandschap en zich door vervorming ook leent voor ander gebruik. De houten structuur bouwt voort op het principe van zand-vanghekjes in de duinen. Het speciale ontwerp reageert echter zowel op de unieke natuurlijke omstandigheden als op de manier waarop het landschap wordt beleefd. Het beoogt effectievere duingroei en geeft een impuls aan de (recreatieve) beleving van de omgeving. Het geeft opnieuw vorm aan de dynamische morfologie van het landschap. Waar de traditionele hekjes enkel afschermen en zandvangen, wordt met de als ‘duinkarkas’ vormgegeven flexibele hekjes de interactie gestimuleerd met de bezoeker van het strand en duin. Door de mogelijkheid om het karkas zelf te vervormen wordt de bezoeker uitgedaagd om een invulling aan de verdediging van onze kust te geven.

Met behulp van geïnteresseerden en vrijwilligers wordt gebouwd aan een duinkarkas van in totaal 150 meter lang, passend bij de grote schaal van het strand. Dit wordt in 3 fasen gebouwd waarmee de groei van de nieuwe duinen en het aspect tijd zichtbaar worden. In het experiment worden de geschiktheid van het materiaal, de vorm en de participatieve bouwmethode getest. Als testlocatie is het oostelijke strand op de kop van Vlieland geselecteerd. Een locatie waar de dynamiek van de zee nadrukkelijk aanwezig is.

 Zie de toelichting op de website van het Stimuleringsfonds hier en hier.