Momenteel wordt hard gewerkt aan de uitvoering van de eerste fase van het historische stadspark Weert. Gewerkt wordt aan de aanleg van nieuwe paden, uitbreiding van de kasteelgracht en het planten van nieuwe bomen. Daarnaast wordt begonnen met de aanleg van kruidenrijke oevers en velden en het plaatsen van nieuw meubilair. In de zomer wordt gestart met fase 2, de aanleg van de ‘voorhof’, gelegen binnen de gracht. Die fase behelst onder meer de aanplant van een 200 meter lange haag met bogen, de plaatsing van drie bruggen, de aanleg van een formele tuin en de realisatie van een circulair paviljoen. Voorafgaand aan de start van fase 2 wordt nog archeologisch onderzoek uitgevoerd op de plek van de oude voorhof. Meer over het ontwerp is te vinden via de projectpagina.

Copyright NOHNIK architecture and landscapes