Met de herinrichting van de Eursingerkerkweg is vorige week de uitvoering gestart van het Ruimtelijk Actieplan Havelte dat begin dit jaar door NOHNIK werd opgesteld. Het plan werd in opdracht van de gemeente Westerveld en Dorpsgemeenschap Havelte vormgegeven. De Eursingerkerkweg is één van de historische wegen die binnen het actieplan opnieuw worden ingericht. In totaal wordt circa 5 kilometer aan beeldbepalende wegen en ruimtelijke structuren onder handen genomen. Hierbij wordt samenhang en eenheid aangebracht in de uitstraling van de wegen, worden materialen vervangen, beplantingsstructuren aangeheeld en nieuwe voetgangersverbindingen aangelegd. Naast het herstel van deze verbindingen worden diverse verblijfsplekken aangepakt. Zo wordt in het voorjaar van 2018 gestart met de totale herinrichting van het Piet Soerplein, ook naar ontwerp van NOHNIK. Met de uitvoering van de plannen wordt Havelte een aantrekkelijk en toekomstbestendig dorp voor bewoners, bezoekers en ondernemers.