Hoe kan het denken over het jaar 2100 leiden tot slim handelen in het nu? Het ontwerpend verkennen van de verre toekomst is prikkelend en aangenaam ontregelend. NOHNIK had de eer om als één van de drie ontwerpbureaus in opdracht van het College van Rijksadviseurs bij te dragen aan het Toekomstatelier NL2100.

In werksessies met experts en ontwerpers is kennis bijeengebracht rondom zes stromen/netwerken: energie & data (NOHNIK) water, flora & fauna (HNS), mensen, goederen & grondstoffen (Rademacher De Vries). De inzichten zijn samengebracht tijdens een meerdaags atelier eind maart. Waarin door ontwerpers en experts vanuit verschillende disciplines onderzoek is gedaan naar de toekomst van Nederland in 2100. Met specifieke focus op de energiehoofdstructuur, vanuit het principe ‘bodem en water leidend’.

De resultaten van het atelier staan op onze projectpagina (samenvatting), de website van het Toekomstatelier en in het rapport ‘Toekomstverkenning NL2100’ . Het laat zien tot welke nieuwe inzichten het toekomstdenken kan leiden. De studie legt de vinger op een aantal pijnlijke waarheden, maar laat ook zien welke oplossende denkwijzen er zijn. Naast het eindrapport zijn ook de dossiers van de verschillende stromen te downloaden. Deze zijn te lezen als bundeling van de oogst uit de verschillende werksessies.

copyright NOHNIK