Scroll to Content

De nieuwe zorgbuurt op Vlieland voorziet in toegankelijke zorgwoningen met de nabijheid van aantrekkelijke voorzieningen. Het neemt een zeer centrale plek op het eiland, in het dorp en de gemeenschap in. De basis-opzet van de nieuwbouw wordt gevormd door het gebouw aan alle kanten te laten aansluiten op de context. Bijvoorbeeld door het maken van een ‘adres’ aan bestaande straten en het realiseren van een openbaar, groen plein dat de verbinding tussen de zorgbuurt en het dorp versterkt. In de noord-zuidrichting zorgt een nieuwe voetgangersroute tussen de gebouwdelen door voor een betere verbinding tussen de zorgbuurt en het noordelijke deel van het dorp. De aanwezige hoogteverschillen in het terrein (oude duinen) worden gebruikt om binnen het terrein verschillende zones aan te duiden en bijvoorbeeld een onderscheid te maken tussen privé-tuinen en openbare ruimtes. Binnen dit glooiiende landschap ontstaan daardoor als vanzelf verblijfsplekken van verschillende groottes. Een belangrijk ankerpunt hierin is het openbare groene plein.

Binnen de zorgbuurt zijn woningen ontworpen met een duidelijke voor- en achterkant. Dit betekent maximaal uitzicht en contact met de omgeving vanuit de woonkamer en rust aan de kant van de slaapkamer. Zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde is er de mogelijkheid voor een buitenruimte van minimaal 2 x 3 meter, conform de eisen. De kleinste woning heeft een breedte van 6 meter waarbij je kunt kiezen of je één of twee slaapkamers wenst. Kies je voor één slaapkamer dan heb je een woonkamer met een breedte van maar liefst 6 meter. Deze woning is uitbreidbaar met meervouden van 1,2 meter. Dit maakt het mogelijk om verschillende type woningen voor verschillende doelgroepen te realiseren binnen één bouwblok. 

Woningen onder de kap beschikken over de mogelijkheid om een trap te plaatsen en een logeerkamer met badkamer op de verdieping te realiseren. De badkamers zijn voor alle woningen identiek en zorggeschikt. Dit betekent dat alle woningen geschikt zijn om (zware) zorg in te verlenen en bewoners in hun woning kunnen blijven op het moment dat ze zorgbehoevend worden. In de toekomst zijn de woningen eenvoudig horizontaal en verticaal samen te voegen. Dit laatste maakt het zelfs mogelijk om gestapelde woningen om te bouwen tot meerlaagse eengezinswoningen. Hierdoor zijn de woningen niet alleen vanuit zorgperspectief toekomstbestendig, maar ook vanuit vastgoedperspectief.

Naast het vormgegeven woningbouwprogramma zijn binnen het gebouw voorzieningen ingepast. Dit zijn een buurtkamer, een ontmoetings- en activiteitenruimte met uitzicht richting de haven, een fysiotherapeut en aanvullende praktijkruimten, bijvoorbeeld voor een kapper. Deze voorzieningen liggen op de begane grond en grenzen aan het groene plein. De voorzieningen liggen op een herkenbare en goed zichtbare locatie. Zo vormt het geheel een ankerpunt in het dorp.

Jaar: 2018
Type: architectuur, landschap, openbare ruimte
Opdrachtgever: Gemeente Vlieland, abcnova
Omvang: 44 woningen
Status: selectieontwerp