Scroll omlaag naar inhoud

Attendiz bouwt met ondersteuning van de gemeente Hengelo een nieuwe school. Deze school leidt leerlingen (140 tot 170) op tot vakmanschap in een specifieke branche binnen de Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg (AGL) van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). De leerlingen die er onderwijs volgen hebben een grote ondersteuningsbehoefte. Hier leren ze sociale – en werknemersvaardigheden, zodat ze zelfredzaam worden en een goede positie in de samenleving krijgen. Dat is ook wat de gemeente Hengelo nastreeft en wat belangrijk is in de maatschappelijke ontwikkeling van de stad. 

Copyright: NOHNIK architecture and landscapes

De nieuwe school is toegankelijk en goed zichtbaar voor de omgeving. Van buitenaf zie je de praktijkruimtes voor koken en techniek. Er komt een veilige en comfortabele verkeerssituatie voor de leerlingen en de buurt met kiss & ridezone. Bestaand groen wordt behouden en versterkt als natuurlijke buffer tussen de school en de omgeving. 

De school heeft een zeer overzichtelijke indeling. De patio met kas op de verdieping wordt een buitenlokaal voor plant en dier en zorgt voor daglicht midden in het gebouw. De ruimten en faciliteiten van de nieuwe school zoals sportvoorziening, het werkcafé en de buitenspeelplaats worden buiten de schooluren gebruikt door derden. De school, die volgens planning in het schooljaar 2022/2023 in gebruik wordt genomen, straalt uit wat het van binnen te bieden heeft. De sheddaken, karakteristiek voor de voormalige Twentse industrie, vormen een herkenbare symboliek en verwijzing naar het vakmanschap waar de school voor staat. De nieuwe school wordt een plek waar leerlingen en docenten leren en (samen)werken en waar ruimte is voor ontmoeting van school en samenleving.


Het groendak, de patio en wadi’s zorgen voor een goede waterhuishouding en verkoeling. Het gebouw is gasloos en wordt voorzien van triple beglazing, zonnepanelen en een warmtepomp. De dakrand wordt zo vormgegeven dat er een massawinterverblijfplaats voor de aanwezige vleermuizen ontstaat. 

Jaar: 2019-2020
Type: architectuur, openbare ruimte, natuurinclusief bouwen, onderwijs
Opdrachtgever: Attendiz
Omvang: ca. 2.600 m2 bvo
Status: voorontwerp afgerond
In combinatie met: VDNDP
In samenwerking met: SOM=, Schreuders Bouwtechniek, Alcedo en Dijkoraad