Scroll to Content

Weert is een stad met een rijke historie, met het stadspark als één van de belangrijkste plekken in de ontstaansgeschiedenis van de stad. Met de herinrichting van het stadspark krijgt Weert een toegankelijk, levendig en groen hart terug. Een plek waar beleving van de fysieke en immateriële geschiedenis, archeologie en erfgoed-educatie een welverdiende prominente plek krijgen. Een plek om te ontspannen, spelen, sporten en te leren. Voor jong en oud, voor bewoner en toerist, voor de stad én de regio. 

Beleef de geschiedenis in het groen
Het stadspark vormt een onlosmakelijk onderdeel van de geschiedenis en ontwikkeling van Weert. Maar dit historische verhaal is nog onvoldoende te ervaren. In een participatief planproces is een visie en ontwerp voor de herinrichting van het stadspark tot stand gekomen. Essentieel in het historische verhaal is de rol van de adelijke familie Van Horne. In het midden van de vijftiende eeuw bouwden zij de vestingburcht “De Nijenborgh”. De gracht rond het kasteel en de enige jaren later aangelegde vestinggracht van Weert vormen daadwerkelijk één geheel en een natuurlijk gegroeid systeem. Door de jaren heen is dit systeem echter vertroebeld en weinig zichtbaar. De nieuwe inrichting van het stadspark biedt een grote kans om dit verhaal weer te vertellen.

Twee werelden in één park
Het kasteelcomplex bestaat uit twee onderdelen met een formeel karakter: een hoofdburcht (waar de Van Hornes verbleven) en een voorhof (de plaats waar de bezoekers ontvangen werden). De gracht zorgt voor samenhang en eenheid in het gebied en vormt de drager van het nieuwe stadspark, samen met de gereconstrueerde Weerterbeek. Rondom het kasteel-eiland liggen de meer informele ‘velden’.
Op de plek waar tot eind 2019 een houthandel was gevestigd worden de voorhof en tussengracht weer zichtbaar gemaakt. De gebouwen en het asfalt van de houthandel maken plaats voor groene oevers en een iconische nieuwe voorhof. Dit wordt het hart van het park, gemarkeerd door hagen. Bogen en openingen zorgen voor zichtlijnen op historische elementen en objecten. Op de voorhof is ruimte voor allerlei activiteiten en functies. De basis wordt gevormd door een formele verblijfstuin met een paviljoen; een rustige groene plek in het hart van de stad. Het ruiterstandbeeld van Philips de Montmorency (burgerinitiatief) krijgt een centrale plek en vervult een belangrijke educatieve rol. Het paviljoen is gemaakt van de oude spanten van de houthandel en kan worden gebruikt als tentoonstellings- of onderzoeksruimte voor historie en archeologie, als kiosk of als podium voor activiteiten en optredens. Nieuwe paden en bruggen verbinden de voorhof met de rest van het park en zorgen voor een aantrekkelijke beleving van het kasteel en de gracht. Het vergroenen van het gebied en het verwijderen van het aanwezige asfalt zorgen tegelijk voor meer koelte en een betere waterhuishouding.

Lommerrijke velden rond het kasteel-eiland
Wat nu nog een grote kale vlakte is wordt een divers en rijk stuk park waar zonnige grasvelden en schaduwrijke boomgroepen elkaar afwisselen. Hier ontstaat ruimte voor sport en spel, verblijfsplekken in het groen en daarnaast een boomgaard bij de Tiendschuur. De groenstructuur wordt opgeschoond en verrijkt en zorgt zo voor meer biodiversiteit en habitats voor flora en fauna. Hiermee investeren we actief in de stadsnatuur en versterken we het ecologisch leven in de stad. Daarnaast worden het watersysteem en de waterkwaliteit verbeterd, bijvoorbeeld in de kasteelgracht. Ook het bergen van water krijgt aandacht, onder meer door de bodemstructuur te verbeteren en het waterbergend vermogen te vergroten. Het reconstrueren van de verdwenen Weerterbeek draagt hier aan bij.

Park en stad opnieuw verbonden
Nieuwe bruggen zorgen samen met de bestaande kasteelpoort en aantrekkelijke wandelroutes voor een betere verbinding van het park met de binnenstad. Door extra park-entrees toe te voegen en de bestaande entrees interessanter te maken wordt het park aantrekkelijker en de verbinding met de binnenstad en de omliggende wijken sterker. Hierbij krijgt ook de voormalige Weerterbeek een belangrijker rol. Een vlonder aan de gracht zorgt er tenslotte voor dat het water sterker kan worden beleefd. 

In samenwerking met: Lara Voerman Architectuurhistoricus en Personal Architecture
Jaar: 2019-2020
Type: openbare ruimte, erfgoed, participatie, landschap, bruggen
Opdrachtgever: Gemeente Weert
Omvang: 32.000 m2
Status: uitvoering in voorbereiding, start eind 2020