Scroll omlaag naar inhoud

In opdracht van de gemeente Den Haag (Afdeling Stedenbouw en Planologie) heeft NOHNIK een korte ontwerpstudie gedaan naar natuurinclusief bouwen op een hoogbouw-locatie op de Binckhorst. Den Haag groeit de komende 20 jaar naar verwachting met bijna 100.000 inwoners. Met de verdichtingsopgave is ook het groen in, op en aan gebouwen van groot belang voor de leefbaarheid en voor het ecologisch functioneren van de stad. 

copyright NOHNIK

Omdat veerkrachtige ecosystemen gebaat zijn bij voldoende robuustheid en verbondenheid is het in de visie van NOHNIK van groot belang om natuur-inclusieve ingrepen in bouwprojecten integraal te benaderen. Hiervoor hebben we acht belangrijke thema’s voor natuurinclusief bouwen gedefinieerd; biodiversiteit, voedsel, beweging, beleving, klimaat, bezinning, gezondheid en energie. Deze thema’s staan symbool voor de waarden die de stedeling uit de natuur kan halen (bv. voedsel, schone lucht, gezondheid) maar ook voor de wijze waarop de stedeling waarde aan de natuur zou kunnen toevoegen (bv. biodiversiteit en geschikte biotopen).

copyright NOHNIK

De thema’s zijn vertaald naar verschillende typen groene volumes (tuinen) die in het ontwerp van een hoogbouwproject kunnen worden geïntegreerd. Elke tuin heeft hierin een eigen specialisme en betekenis; van voedselproductie tot beweegtuin en van pocketpark tot wildernistuin. De tuinen zijn onderling verbonden door (openbare) routes en een netwerk van waterstructuren.

copyright NOHNIK

Met dit totaalconcept wordt het ‘decoreren’ van gebouwen met groen overstegen en maakt de natuur een integraal deel uit van het stedelijke ecosysteem in het gebouw. De beoogde groene volumes bieden mogelijkheden om diverse ecosysteemdiensten aan te bieden voor zowel mens als natuur (bv. lucht, voedsel, biotopen, uitzicht). Hierin speelt ook de gevel een rol doordat deze is voorzien van een schubbenstructuur die zon weert, water opvangt en bescherming biedt tegen de wind. De ingrepen leveren concrete (maatschappelijke) baten op zoals besparing op gezondheidskosten, aanzienlijke waardestijging van woningen, minder financiële schade door wateroverlast, lagere energiekosten en een grotere sociale cohesie (o.b.v. rekentool Teeb.stad, RIVM). Naast het ecologische en esthetische motief ontstaat zo ook een financiële drijfveer om actief met natuurinclusief bouwen aan de slag te gaan. 

copyright NOHNIK

Jaar: 2018
Type: architectuur, klimaatadaptatie
Opdrachtgever: gemeente Den Haag (Afdeling Stedenbouw en Planologie)

Status: ontwerpend onderzoek, inspiratie visie, verkenning werking puntensysteem Natuur- en groeninclusief Bouwen