Scroll to Content

Ten oosten van de stad Groningen wordt de nieuwe wijk Meerstad ontwikkeld. Een waterrijk woongebied van circa 2.500 hectare met uiteindelijk 6.500 woningen. Het nieuwe Woldmeer vormt het hart van de wijk, waar omheen diverse woonsferen zijn voorzien. Vanaf begin 2016 wordt het noordelijke plandeel Tersluis gefaseerd ontwikkeld. Dit plangebied bestaat uit water- en eilandwonen en een centrumgebied nabij de sluis. In opdracht van Dura Vermeer zijn negentien woningen ontworpen op twee schiereilanden met uitzicht op het Woldmeer. Als basis is hiervoor een stedenbouwkundige verkaveling ontworpen welke beoogt elke kavel zoveel mogelijk van de landschappelijke kwaliteiten te laten profiteren. Hierbij is het zicht op het water het leidende principe.

In het plan komen zowel vrijstaande als twee-onder-één-kap woningen voor. Alle woningen zijn gebaseerd op een flexibele plattegrond met veel keuzemogelijkheden. Zo kan de trappartij verschillende posities innemen waardoor een meer traditionele plattegrond ontstaat of juist de sfeer van een loft-woning met veel open ruimtes. Vanuit dit principe van flexibiliteit is vervolgens een helder gevelbeeld ontworpen. Dit is opgebouwd uit een geometrisch raamwerk met daarin afwisselend open en gesloten vlakken. Elke woning krijgt een garage. De erfafscheidingen zijn uniforme groene hagen welke zowel de grens vormen met het openbaar gebied als tussen de onderlinge woningen.

Jaar: 2016
Type: woningbouw
Opdrachtgever: DuraVermeer Hengelo