Scroll omlaag naar inhoud

In 2017-2018 ontwikkelde NOHNIK een Destination Management Plan (DMP) voor Katla UNESCO Global Geopark in IJsland. Doel van het plan is om te bouwen aan een duurzaam recreatielandschap waarin ecologie, economie en cultuurhistorie worden ontwikkeld en beschermd. Zo blijft het gebied (zo groot als de Nederlandse provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel bij elkaar) een aantrekkelijke bestemming voor de bezoeker en een prettige leefomgeving voor de bewoner. 

Katla Geopark staat bekend om haar grote diversiteit aan geologische en culturele bezienswaardigheden. Typerend zijn de met mos bedenkte lava-velden uit verschillende tijdsperioden, gletsjers, dynamische rivieren, pseud-craters, vulkanen en zwarte stranden. Dit diverse landschap maakt het geopark een steeds populairdere bestemming voor bezoekers. Door een kort groeiseizoen en het arctische klimaat is de vegetatie echter zeer gevoelig voor erosie. Door de groeiende stroom van toeristen ontstaat hierdoor in toenemende mate onherstelbare schade aan het landschap. De huidige toeristische infrastructuur is niet in staat en van onvoldoende capaciteit om de constante mensenstroom op te vangen. Verbetering aan die infrastructuur worden ad-hoc en op pragmatische wijze gedaan en leiden tot onvoldoende resultaat. Hierdoor is de behoefte ontstaan aan een holistische visie waarin natuurbescherming, toerisme en ruimtelijke ordening hand in hand gaan. 

copyright NOHNIK
copyright NOHNIK

Op basis van diverse workshops met lokale stakeholders en een analyse is een lange termijn visie opgesteld. Deze visie heeft als doel een balans te vinden tussen economisch en ecologische belangen en de beleving van bezoeker en bewoner. Dit wordt bereikt door de bijzondere natuur beter te beschermen, duurzame ontwikkeling in het landschap te stimuleren en het verhaal van de lokale cultuur en tradities beter te vertellen. Vanuit deze visie heeft NOHNIK een ‘Recreative Environmental Framework’ ontwikkeld; een ruimtelijke- en organisatorische structuur die samenhang geeft in de recreatieve beleving, natuurbescherming en invulling geeft aan rollen en verantwoordelijkheden.

copyright NOHNIK
copyright NOHNIK
copyright NOHNIK

Binnen deze structuur zijn voor verschillende doelgroepen belevingspaspoorten ontwikkeld in een spectrum van urbanisten tot wildernisten. Voor de verschillende doelgroepen zijn vervolgens gebieden en trekpleisters aangewezen. Deze focuspunten, bijvoorbeeld een uitkijkpunt of bijzondere geologische bezienswaardigheid, zorgen ervoor dat de toeristenstroom meer gekanaliseerd wordt en de impact van toerisme op de natuur wordt beperkt. Voor elk focuspunt is een actieplan opgesteld en zijn verantwoordelijkheden benoemd. Ter illustratie en inspiratie zijn voor enkele focuspunten architectonische ontwerpen gemaakt. Daarnaast is aandacht besteed aan een meerjarenplanning en een communicatieplan.

In het project is nauw samengewerkt met lokale bewoners, ondernemers, gemeenten en andere belanghebbenden. In 2016 werkte NOHNIK in de nabijgelegen regio Skaftárhreppur eerder aan een masterplan (zie project pagina), in samenwerking met de Universiteit IJsland en diverse stakeholders..

Meer info via de website van Katla Geopark

Jaar: 2017
Type: landschap, leisure, architectuur
Opdrachtgever: Katla UNESCO Global Geopark
Omvang: 10.000 km2
Status: Destination Management Plan vastgesteld