Scroll to Content

(Ontwerp: IAA Stedenbouw en landschap, projectarchitect  Jorrit Noordhuizen)

De Gemeente Borne werkt momenteel aan een me­tamorfose van de openbare ruimte van het centrum. In verschillende fases worden de diverse centrum­straten, pleinen en parken opnieuw ingericht. Voor de twee belangrijkste verkeersaders (Grotestraat en Stationsstraat) en het nieuwe Kerkplein is een herinrichtingsplan gemaakt. De straten gaven voorheen een versleten en ‘vol’ beeld, gedomineerd door de verkeersfunctie. Op drie schaalniveaus zijn deze straten en het plein voor de kerk getransformeerd van een stenig en verkeers­kundig gebied naar een groenere publieke ruimte. De ingrepen hebben betrekking op straatprofiel, ruimtelijke accenten en pleinen. Hierbij is veel aan­dacht geschonken aan de verblijfskwaliteit. Het plan erkent de verschillende functies van de straten (ver­keerskundig, openbare ruimte) en brengt deze op een synergetische wijze samen.

In het basisprofiel van de straten zijn ‘verruimingen’ gemaakt waarin groen en meubilair geclusterd wor­den en een weefsel van markante accenten in het gehele centrum vormen. De speciaal ontworpen ob­jecten zorgen tevens voor een informele begeleiding van het gemotoriseerde verkeer door de publieke ruimte die als ‘shared space’ functioneert. Het Kerkplein wordt getransformeerd van een druk kruispunt naar een plein. Ter geleiding van het ver­keer wordt een plint aangelegd die een voetstuk voor de kerk vormt. De kerk heeft daarmee een eigen voorruimte gekregen en vormt zo een waardig onderdeel van het dorpscentrum.

Jaar: 2011
Type: openbare ruimte, productontwerp
Opdrachtgever: Gemeente Borne
Omvang: 120 hectare
Status: uitgevoerd