Scroll omlaag naar inhoud

Lang, gelukkig en gezond in je vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, dat klinkt vanzelfsprekend. Maar voor veel kwetsbaren en zorgbehoevenden is het dat niet. Het doolhof van wet- en regelgeving in de zorg is ingewikkeld en leidt tot stress en onzekerheid over de toekomst bij een toch al kwetsbare groep. Care2Share is een vernieuwend woon-, zorg- en wijkconcept. Hierbij redeneren we vanuit de bewoner. Hoe fijn zou het zijn als je een toegankelijke woning en dienstverlening kunt krijgen in je vertrouwde wijk, passend bij je situatie? Zonder de kopzorgen over hoe dat geregeld is én dat het uiteindelijk ook écht geregeld is? Vanuit die wens is Care2Share ontstaan; een abonnement op goed leven. Deze visie is concreet uitgewerkt voor de Oosterparkwijk in Groningen, op persoonsniveau, buurtniveau en wijkniveau.

copyright NOHNIK
copyright NOHNIK

Met het Leefabonnement neem je zelf de regie. Hierbij word je ondersteund en geadviseerd door een persoonlijke leefconsulent. Bestaande wet- en regelgeving wordt optimaal ingezet en helderder georganiseerd. Vanuit het Leefabonnement worden parallel aanpassingen en verbeteringen in de wijk doorgevoerd zoals het zorggeschikt maken van woningen, het realiseren van openbare voorzieningen (bv. Ambachtshuis) en een uitnodigende openbare ruimte. De inkomsten uit het Leefabonnement komen terecht in het ‘Oosterparkfonds’. Hiermee kunnen de benodigde investeringen worden gefinancierd en is ook op lange termijn sprake van een haalbare businesscase. De organisatie van de leefconsulent (WIJ 2.0) zorgt voor juiste verdeling van het abonnementsgeld over zorgleveranciers, gemeente en woningcorporaties.

Op de speciale website www.abonnementopgoedleven.nl is meer te lezen over het project.

‘Care2Share – een abonnement op goed leven’ is winnaar van de prijsvraag WHO CARES voor locatie Groningen, geselecteerd uit 174 inzendingen. WHO CARES is een ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg. De jury, onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, waardeerde de inzending door de andere kijk op zorg, het combineren van geldstromen, de ruimtelijk zorgvuldig doordachte buurt met behoud van het architectonisch beeld en de gedachte dat je solidariteit anders kunt organiseren.

Who Cares is een ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg en een initiatief van  de Rijksbouwmeester in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties , Stichting Humanitas, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de gemeenten Almere , Groningen, Rotterdam, Sittard-Geleen en de provincie Limburg.

Jaar: 2017
Type: conceptontwikkeling, zorg, gezondheid, architectuur, landschap, openbare ruimte
Omvang: 120 hectare, 6.700 woningen
Opdrachtgever: prijsvraag WhoCares, Rijksbouwmeester / Gemeente Groningen
Status: winnaar prijsvraag, uit 174 inzendingen
NOHNIK i.s.m. HHM, Stadkwadraat en BeweegStrateeg