Scroll omlaag naar inhoud

De wijk Bosrijk in Eindhoven kenmerkt zich door meerdere aantrekkelijke landschappelijke kwaliteiten. Volgroeide bomenlanen,  markante ‘clumps’ van bomen en een parkachtige sfeer zijn stuk voor stuk onderscheidende landschappelijke karakters met een eigen sfeer. Uitgangspunt voor de ontworpen gebouwen is dat vanuit elke nieuwe woning steeds een unieke beleving van deze landschappelijke kwaliteiten wordt geboden. Om deze landschappelijke sferen zo krachtig mogelijk te laten zijn is gekozen voor een zo compact mogelijk bouwvolume met een minimale impact op het landschap. Er is een heldere opzet van twee stoere, ronde gebouwen ontworpen. Door de ronde vorm ‘spoelt’ het landschap letterlijk om de gebouwen heen en gaat het er een vanzelfsprekende relatie mee aan.

copyright NOHNIK architecture and landscapes

De volumes zijn gepositioneerd op de grensvlakken tussen verschillende landschappelijke sferen. Hierdoor ontstaat vanuit elke woning een uniek zicht op- en beleving van de sferen Laan, Clump, Park of Vallei. Ook binnenin het ronde volume komt het landschap nadrukkelijk terug. Hier vloeien groen en water het gebouw binnen en ontstaat een beschutte binnentuin met een eigen karakter. De binnentuinen vormen daarmee de vijfde landschappelijke sfeer als toegevoegde kwaliteit aan het gebied. De binnentuin krijgt een collectief gedeelte en biedt ook plaats aan privé tuinen. Daarnaast vormen de binnentuinen het dak van de parkeervoorziening die geheel uit het zicht is ingepast en geen claim op het landschap legt. De gebouwschil omzoomt de binnentuin en vormt de overgang naar het openbare landschap. Binnen deze opzet komt het landschap in verschillende gedaantes en schaalniveaus terug, met steeds een andere gradatie van openbaarheid.

copyright NOHNIK architecture and landscapes

De hoofdopzet van de twee gebouwen bestaat uit twee heldere ronde volumes. Binnen deze hoofdvolumes ontstaan woningen binnen de segmenten van de cirkelvorm. Deze segmenten openen zich naar buiten toe en versterken daarmee het uitzicht richting landschap. Alle woningen grenzen zowel aan het openbare landschap als aan de binnentuin. Door een opgetild maaiveld aan de binnentuinzijde ontstaat zowel op de begane grond (richting omgeving) als op de verdieping (richting binnentuin) direct contact met het landschap en groen. De volumes krijgen daarnaast een trapsgewijze opbouw door verschillen in bouwhoogtes en de keuze voor wel of geen optopping. Daarnaast ontstaat variatie in de hoofdopzet door keuzevrijheid in de beukmaat waardoor smallere en bredere woningen binnen een eenduidig en samenhangend volume ontstaan. Deze flexibiliteit combineren we met een gevarieerd gevelbeeld wat voortkomt uit verschillende opties van toevoegingen aan de gevel en types private buitenruimte (bv. serre, balkon, kas, veranda, dakterras of wintertuin). Deze opties zijn integraal onderdeel van het architectonisch ontwerp.

copyright NOHNIK architecture and landscapes

De buitengevel is verticaal geleed en wordt gekarakteriseerd door een diversiteit in hoogte en diepte door verschillende keuzeopties bij elke woning. Hierdoor ontstaat een mix van uitgesproken en markante verbijzonderingen in combinatie met terughoudende elementen in de gevel. De samenhang binnen het gevelbeeld wordt gewaarborgd door de basisopzet van een houten grid in de gevel. Dit zorgt er tevens voor dat individuele woningen herkenbaar en leesbaar zijn. Aan de binnengevel (grenzend aan de binnentuin) wordt een meer horizontaal gevelbeeld beoogd. De diversiteit in dit gevelbeeld ontstaat door keuze en gradaties in transparantie/geslotenheid van gevel. De aan de gevel grenzende tuinen zijn integraal onderdeel van de architectuur doordat de erfafscheidingen uit het gebouw volgen. In het gevelontwerp maken we eigentijds gebruik van natuurlijke materialen (vooral hout) met een lange levensduur die een rijkere expressie krijgen naarmate deze verouderen. Dit alles passend in en refererend aan de landschappelijke omgeving. Door de toekomstige bewoners een keuze te laten maken over zowel de afmeting en indeling van de woning als eventuele toevoegingen of opties ontstaat een aaneenschakeling van unieke individuele gevels binnen een samenhangend woonblok.

Jaar: 2018
Type: architectuur, openbare ruimte
Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven
In samenwerking met: Wijkerzand Projecten en Mensenborgh Projecten
Status: selectieontwerp