Scroll omlaag naar inhoud

Staatsbosbeheer en de gemeente Almere hebben samen de ambitie om van het Almeerderhout hét stadsbos van de toekomst te maken. Een stadsbos dat meegroeit met de stad, inspeelt op veranderende behoeften van gebruikers en bijdraagt aan een groene en gezonde leefomgeving. Deze ambitie heeft vorm gekregen in het eerder opgestelde Ontwikkelplan Almeerderhout (lola). Om de stap naar de uitvoering en uitwerking van de ambities te maken heeft NOHNIK in opdracht van Staatsbosbeheer en de gemeente Almere de Atlas Almeerderhout opgesteld. In de Atlas worden de ruimtelijke structuur en richtlijnen voor de beeldkwaliteit van het stadsbos beschreven. Aan de hand van de thema’s Boscircuit, Infrastructuur, Een groen stadsbos, Waterstructuur, Ruimtelijke Structuur, Verbonden met de Wijk en Ecologische structuur, zijn gebiedskaarten en beeldkwaliteitsprincipes uitgewerkt.

Drie bossferen met een specifieke uitwerking

In het Ontwikkelplan zijn drie toekomstige bossferen vastgesteld: puurbos, parkbos, wildbos. Deze bossferen hebben elk een eigen uitstraling en bedienen verschillende doelgroepen van bezoekers. Voor de Atlas zijn per bossfeer maatregelen en beeldkwaliteitsprincipes vastgesteld. Bijvoorbeeld voor het padenverloop, de materialisering, de boomsoorten in het bos en de entrees.

Boscircuit als ruimtelijke drager

Leidend principe uit het Ontwikkelplan is de aanleg van het Boscircuit. Een ruim 18 kilometer lange route die de verschillende bosdelen met elkaar verbindt. Daarnaast zijn vanuit het Boscircuit verschillende entrees richting de omliggende wijken en het stadscentrum bereikbaar. In de Atlas is het boscircuit nader uitgewerkt en is een definitieve breedte bepaald en een materialisering vastgesteld. Het boscircuit wordt uitgevoerd als in-situ betonpad. Een materiaal wat al decennia in Flevoland met succes wordt toegepast. Voor het boscircuit wordt met speciale bewerkingen een onderscheidend en hoogwaardig beeld gerealiseerd. Een combinatie van kleurkeuze, esthetisch patroon van dilaties, afwerkingen (bezemen, harken) en uitwassingen zorgt ervoor dat het circuit zich onderscheidt van de standaard betonpaden. 

Het Boscircuit en het omliggende bos reageren sterk op elkaar. In het wildbos komt de ruige natuur tot dicht bij het circuit, in het puurbos is de bosstructuur juist opener en is het profiel wat ruimer, in het parkbos is het profiel het meest royaal en is de bosstructuur zeer open en divers.

Thematische uitwerking van alle ruimtelijke lagen

Voor elk thema zijn specifieke ingrepen in het bos benoemd en opgetekend. Op het gebied van water en ecologie worden natuurverbindingen uitgebreid en hersteld, natuurvriendelijke oevers toegevoegd, de waterkwaliteit in de Gooimeerbeek verbeterd en ingrepen gedaan om water langere tijd te kunnen bergen. Ten aanzien van de toegankelijkheid van het gebied is een hiërarchisch systeem van entrees geïntroduceerd, met een set aan ingrediënten voor de inrichting en vormgeving. De entrees liggen op het schaalniveau van het gehele gebied, tot op het schaalniveau van een lokale wijkentree. In de inrichting wordt gebruik gemaakt van bos-geometrieën, routes, beplanting en een systeem van wayfinding. Ook de ruimtelijke structuur van het bos wordt verbeterd. Onder andere door herstel van lanen en singels en het benadrukken van contrasten in het landschap.

Atlas, Bostransformatie, Participatie

Parallel aan het opstellen van de Atlas Almeerderhout is door derden gewerkt aan een transformatieplan voor de omvorming van het huidige bos naar de drie bossferen. Daarnaast is ook een participatieplan opgesteld om omwonenden actief te betrekken bij de ontwikkeling van het gebied.

Jaar: 2022
Type: visie, beeldkwaliteit, openbare ruimte, landschap
Opdrachtgever: gemeente Almere en Staatsbosbeheer
Omvang: ca. 1400 hectare gebied
Status: Atlas afgerond en vastgesteld, uitwerking en uitvoering in voorbereiding