Jorrit Noordhuizen geeft visie op toekomst van het landschap van Flevoland, 25-06-2018

Op 25 juni 2018 organiseert de provincie Flevoland een bijeenkomst over ‘Het Verhaal van Flevoland’. Tijdens deze bijeenkomst presenteert Jorrit Noordhuizen (naast Adriaan Geuze en Luuk Boelens) zijn visie op het toekomstige landschap van Flevoland. In opdracht van de provincie schreef Jorrit Noordhuizen het essay ‘Tekenen aan een nieuwe synthese – transities en ruimtelijke kwaliteit in het Flevoland van morgen’. Een frisse blik op de onderscheidende kwaliteiten van het Flevolandse landschap én een visie op hoe hier mee moet worden omgegaan bij aanstaande grote transities zoals bijvoorbeeld verstedelijking, veranderingen in de mobiliteit en de energietransitie. In het essay wordt gepleit voor een herintroductie van het regionale landschapsplan als leidraad voor groei en transities in en van het landschap. Een instrument waarmee de overheden, bewoners en ondernemers gemotiveerd worden om op regionaal schaalniveau actief en doorlopend aan het samenhangende polderlandschap te blijven tekenen en er niet alleen over te praten. 

Datum: maandag 25 juni 2018
Tijd: 13.30 – 17.00 uur, inloop is vanaf 13.00 uur
Locatie: provinciehuis, Visarenddreef 1, 8232 PH Lelystad