Foto: Phil Nijhuis

Op 21 februari is in Madurodam de Erfgoed Deal ondertekend. Tijdens de bijeenkomst hebben we ons voorbeeldproject ‘Weerbaar Weert’ aan de minister, rijksbouwmeester Floris Alkemade en overige aanwezigen gepresenteerd, en een exemplaar van onze visie overhandigd. In het project nemen we cultuurhistorie als uitgangspunt voor plekspecifieke oplossingen voor klimaatadaptatie in de noord Limburgse stad. 

Minister Van Engelshoven trekt binnen de Erfgoed Deal € 20 miljoen uit om met behulp van erfgoed oplossingen te zoeken voor uitdagingen als klimaatadaptatie en de energietransitie. Gemeentes en provincies verdubbelen dit bedrag tot een totaal van ongeveer € 40 miljoen. De Erfgoed Deal is een samenwerkingsverband tussen de ministeries OCW, BZK, IenW en LNV, Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Instandhouding Monumenten, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

‘Weerbaar Weert’ is een project van NOHNIK architecture and landscapes, Personal Architecture en Lara Voerman. Meer over het project is te vinden op onze website

Foto: Phil Nijhuis