Groener, diverser, sfeervoller en uitnodigender; begin deze zomer werd het heringerichte Piet Soerplein in Havelte na een totale metamorfose feestelijk geopend. Het dorp heeft hiermee een écht hart gekregen met ruimte voor ontspanning, ontmoeting en kleinschalige evenementen. 

NOHNIK ontwikkelde samen met bewoners en deskundigen van de gemeente in een intensief participatietraject een plan voor de herinrichting van het plein. Centraal in het ontwerp staat een licht glooiend landschap met natuurlijke beplanting en maar liefst 50 nieuwe bomen. Een zitrand van natuursteen verdeelt het plein in verschillende gebieden, sferen en verblijfsplekken. Nabij de winkels is een grote soortenrijkheid aan beplanting te vinden die zorgt voor een steeds wisselend seizoensbeeld met allerlei kleuren. Ook speelt de historie van de plek een belangrijke rol. In de vloer van het plein is een bijzondere lijn gekerfd. Deze verbeeldt de route die Piet Soer als gezagvoerder voor de KLM in 1933 vloog voor de beroemde recordvlucht met de ‘Pelikaan’ naar toenmalig Nederlands Indië.

Een doordacht plan met aandacht voor verblijfskwaliteit, biodiversiteit, klimaat en een zorgvuldige detaillering en materiaalkeuze heeft van het plein weer een echte bestemming gemaakt, voor bewoner en bezoeker. Dit mede dankzij de inbreng en medewerking van bewoners en ondernemers en de deskundigheid van de gemeente Westerveld. In de komende jaren krijgt het plein door het volgroeien van de planten en bomen steeds verder vorm. 

Meer foto’s en meer info over het project zijn te vinden via onze projectpagina

Ontwerp en uitwerking: NOHNIK architecture and landscapes.

Uitvoeringsvoorbereiding en directievoering: NOHNIK i.s.m. Citeg.

In samenwerking met: bewoners en ondernemers van Havelte, deskundigen van de gemeente Westerveld.

Fotografie: Nadine van den Berg (m.u.v. bovenaanzicht)