Binnenstadsorganisatie Vaart in Assen (ViA) heeft het initiatief genomen voor het maken van een verdere uitwerking van de Binnenstadsvisie Assen. Een combinatie van beeldend kunstenaars en ruimtelijk ontwerpers (waaronder NOHNIK) zijn hiervoor samen aan de slag gegaan met het centrale thema uit de Binnenstadsvisie: ‘Drents DNA’. In een viertal workshops onder leiding van Sjoerd Wagenaar en Esther Steenbergen hebben we gezamenlijk de betekenis van ‘Drents DNA’ ter discussie gesteld en onderzocht. Met als uitkomsten onder andere: activeer de achterterreinen in de binnenstad, onderzoek vergroening en de rol van de auto, kijk naar kansen voor het daklandschap, geef ruimte aan experiment en initiatief. Op 10 mei zijn de uitkomsten en idee├źn gepresenteerd.

Schetsmatige verbeelding toekomstverkenning Drents DNA