De Drentse gemeente Westerveld stelde in 2019 een Woonvisie vast met doelen tot 2025. De ontwikkelingen t.a.v. woningbouw gaan inmiddels zo snel dat de te verwachten bouwopgave groter wordt. De ontwikkelingen vragen dus om een langer perspectief, tot 2030-2040.

Om een bijdrage te leveren aan dit perspectief voert NOHNIK in opdracht van- en samen met de gemeente Westerveld het ontwerpend onderzoek Krasse Kernen – recepten voor innovatieve woonmilieus in het Westerveld van de toekomst uit. Dit onderzoek gaat niet uit van getallen als opgave. Juist zijn het versterken van het gebied, de kwaliteiten en de lokale gemeenschappen als vertrekpunt genomen. Met het onderzoek ontstaat er een breed toekomstbeeld voor waardevolle woonmilieus. 

Het ontwerpend onderzoek is gesubsidieerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, binnen de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp – vitale dorpen en steden. De resultaten worden naar verwachting voor eind dit jaar gepresenteerd. 

copyright NOHNIK