Afgelopen donderdag gaven wethouder Homme Geertsma van de gemeente Westerveld en Rob van den Brink van dorpsgemeenschap Havelte het officiële startsein voor de uitvoering van het Piet Soerplein te Havelte. NOHNIK werkte de afgelopen periode in opdracht van de gemeente en dorpsgemeenschap intensief met allerlei betrokkenen aan het ontwerp voor de totale metamorfose van het 11.500 m2 grote plein. Beide heren prezen het doorlopen planproces waarin ‘vanuit het hart aan het ontwerp is gewerkt’. Met het ontwerp wordt ingezet op het sterk vergroenen van het plein en het terugdringen van het grote oppervlak aan verharding. Er wordt een centrale pleinruimte gerealiseerd omsloten door licht glooiende grondlichamen met karakteristieke beplanting. Daarnaast wordt het winkelgebied op het plein opnieuw ingericht zodat een prettig en groen voetgangersgebied de diverse voorzieningen verbindt. Ook cultuurhistorie krijgt nadrukkelijk aandacht op het plein. Onder andere door de verbeelding van een vliegroute in de pleinvloer, die Piet Soer als luchtvaarpionier in 1932 vloog naar voormalig Nederlands Indië.

NOHNIK heeft Citeg in het team opgenomen voor de uitwerking van de bestekken en de directievoering tijdens de uitvoering. Naar verwachting levert de aannemer het plein eind juli op en worden in het najaar de bomen en vaste planten toegevoegd. Meer over het project is te vinden op de projectpagina.