NOHNIK is door Pakhuis De Zwijger geselecteerd om als één van de drie te pitchen bij de Water Republic-avond tijdens Sail in Amsterdam, op 20 augustus vanaf 19.30 uur. Tijdens de avond wordt er een live crowdfunding georganiseerd. De entree voor de avond bedraagt 5 euro, waarvoor bezoekers vijf ‘innovatie-tokens’ krijgen. Elke token is een euro waard. Na de pitches kan het publiek de tokens toekennen aan zijn of haar favoriete project. Wilt u de avond bijwonen en het project ondersteunen? Dat kan! Raadpleeg de website voor meer informatie: https://dezwijger.nl/programma/sail-2015

Meer over plan De Watermaker:

Door klimaatverandering krijgen binnensteden te maken met wateroverlast. Ook gaat de kwaliteit van ons (drink)water achteruit. In het klimaat-adaptieve concept De Watermaker wordt regenwater opgevangen en door planten gezuiverd tot drinkbaar water. De Watermaker bestaat uit een systeem van zuiverings-trappen wat verspreid door de stad inpasbaar is bovenop leegstaande panden, parkeergebouwen, karkassen van oude gebouwen en braakliggende terreinen.

De Watermaker is een moderne interpretatie van een stadspark bestaande uit tuinen met elk een eigen karakter en specialisme qua zuivering: ‘Bezinktuin’, ‘Zware metalen- tuin’, ‘Ammoniak-fosfaat-tuin’, ‘Vluchtige Organische Stoffen-tuin’ en de ‘Stikstof tuin’. Het hemelwater stroomt onder vrij verval door de tuinen en wordt zo stapsgewijs gezuiverd. Elke 24 uur kan De Watermaker bovenop bijvoorbeeld een gemiddelde parkeergarage zo’n 19.200 liter schoon en drinkbaar water produceren, verkrijgbaar bij een tappunt op straat. Het water dat door de tuinen stroomt zorgt voor koelte in het stadsklimaat en een bijzondere geluidsbeleving op straat.