NOHNIK is door Rijkswaterstaat geselecteerd om oude visies en plannen te bundelen en te actualiseren en zo een visie te ontwikkelen op de ruimtelijke kwaliteit van de A-wegen en enkele N-wegen in oost Nederland. Het gebied beslaat globaal de provincies Overijssel en Gelderland.

Rijkswaterstaat werkt continu aan vernieuwingen en verbeteringen van routes, trajecten, knooppunten en aansluitingen. Hierin wordt veel waarde gehecht aan ruimtelijke kwaliteit en de inpassing van het wegennetwerk in het landschap. Daarnaast is de omgeving van de snelweg steeds dynamischer, denk aan de komst van meer woningen, bedrijvigheid of de energietransitie. De visie moet een handreiking bieden voor het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteiten van het wegennet. Het dient als leidraad bij de verder uit te werken landschaps- en inpassingsplannen bij bijvoorbeeld wegverbredingen. Daarnaast maakt de visie een verbinding tussen de specifieke inrichting van het weglandschap en ontwikkelingen in de omgeving. De visie moet in 2021 gereed zijn.