In samenwerking met de provincie Flevoland en Antea Group werkt NOHNIK de komende tijd aan een landschapsvisie voor Flevoland. Het landschap van Flevoland is een icoon van de Nederlandse waterbouw, landinrichting en stedenbouw. Hoewel pas enkele decennia jong, is het landschap sterk in beweging als gevolg van bijvoorbeeld transities in de landbouw, woningbouw, infrastructuur en de energietransitie. Hoe kunnen de ruimtelijke essentie en concepten van de drie polders, de landschappelijke karakteristieken en onderscheidende belevingswaarde nu en in de toekomst worden behouden en versterkt? Hiertoe stelt de provincie een regionale visie landschappelijke- en ruimtelijke kwaliteit op, die samen met gebiedspartners, inwoners en ondernemers vorm krijgt.