Alles over de trend om regionale ambities met het landschap te integreren

De stadsregio Utrecht heeft een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Mede hierdoor wordt de komende 30 jaar een sterke groei van inwoners (+30%) en bedrijven verwacht. Er wordt bestuurlijk en ontwerpend nu vooral ingezet op binnenstedelijke verdichting, erfgoed en het bijhouden van de groei van mobiliteit. Het gedeelde landschap van de stad Utrecht en de negen gemeenten er omheen (de ‘U10’) heeft nog geen verbindend verhaal, terwijl het bijna ongemerkt juist zo gewaardeerd wordt. Voor de stadsregio Utrecht heeft de onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit Paul Roncken van de provincie Utrecht het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een ‘Ringpark’. Een groene gordel rondom de stad waarbij de huidige landschappelijke kwaliteiten worden uitvergroot. Hierbij wordt gewerkt vanuit het lange termijn belang van lokale ondernemers en initiatiefnemers, die binnen hun inhoudelijke missie een hoogwaardige kwaliteit van een landschapspark nodig hebben.

Het Utrecht Lab presenteert een idee-symposium voor (toekomstige) lokale politici, creatieve burgers, sociale beïnvloeders en duurzame ondernemers over de omvangrijke regio-ambitie Ringpark Utrecht. Op het symposium wordt het Ringpark volwassen en worden de politieke agenda’s bestormd. NOHNIK gaat onder andere in op hoe lokale initiatieven de basis kunnen zijn voor een landschappelijke transitie. Meer over het project is onder andere op onze projectpagina te vinden.

Vrijdag 16-02-2018 van 10.00 – 13.00 uur, ASR hoofdgebouw Utrecht.