In opdracht van de gemeente Den Haag heeft NOHNIK een korte ontwerpstudie gedaan naar natuurinclusief bouwen op een hoogbouw-locatie op de Binckhorst. Den Haag groeit de komende 20 jaar naar verwachting met bijna 100.000 inwoners. Met de verdichtingsopgave is ook het groen in, op en aan gebouwen van groot belang voor de leefbaarheid en voor het ecologisch functioneren van de stad. Omdat veerkrachtige ecosystemen gebaat zijn bij voldoende robuustheid en verbondenheid is het in de visie van NOHNIK van groot belang om natuur-inclusieve ingrepen in bouwprojecten integraal te benaderen. Hiervoor hebben we acht belangrijke thema’s voor natuurinclusief bouwen gedefinieerd; biodiversiteit, voedsel, beweging, beleving, klimaat, bezinning, gezondheid en energie. Op basis van het ontwerpend onderzoek is een inspiratie-visie ontwikkeld die dient ter verkenning van de werking van het puntensysteem Natuur- en groeninclusief Bouwen. Meer over de visie is te vinden op de projectpagina. Daarnaast wordt binnenkort een magazine gepubliceerd over natuurinclusief bouwen met meer over het project.