NOHNIK is door het UNESCO Katla Geopark in IJsland geselecteerd om een Destination Management Plan te ontwikkelen voor het gehele grondgebied van het geopark. Katla Geopark is in oppervlakte vergelijkbaar met de Nederlandse provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht samen. Het geopark beslaat in totaal circa 10% van het IJslandse grondgebied. In het gebied liggen onder meer de roemruchte vulkanen Eyjafjallajökull en Katla. De plaats Vík, bekend van haar zwarte stranden, is één van de belangrijkste centra in het geopark.

Het Destination Management Plan is een regionale visie waarin de koers voor duurzamer toerisme in het geopark voor de komende jaren wordt bepaald. In het project wordt gezocht naar een nieuwe balans tussen betere bescherming van natuur en landschap enerzijds, en het verbeteren van de beleving van de bezoeker anderzijds. Dit om ook op lange termijn van toerisme te kunnen blijven profiteren en de kwaliteit van de leefomgeving voor de bewoners te garanderen.

In de visie wordt aandacht besteed aan de ruimtelijke kwaliteit van de bestemmingen en attracties, bereikbaarheid, de kwaliteit van de routenetwerken en strategische sturing van bezoekersstromen door het gebied. Ook het architectonisch uitwerken van attracties maakt deel uit van de opgave. De ruimtelijke visie vormt uiteindelijk ook de leidraad voor meer focus in de marketing van het gebied.

In het project wordt nauw samengewerkt met de diverse gemeenten in het gebied, bewoners en ondernemers. NOHNIK ontwikkelde eerder regionale plannen voor de regio Skaftárhreppur (zie projectpagina), in samenwerking met de Universiteit van IJsland en lokale stakeholders. De resultaten daarvan werden tijdens een congres in november in Reykjavik gepresenteerd en zijn ook te zien tijdens de Design Week in Reykjavik van 23 tot en met 26 maart.