• 4 oktober 2019

  Lezing NOHNIK ter ere van 90-jarig jubileum landschapsarchitectuur aan de Technische Universiteit Berlijn

  Op woensdag 16 oktober spreekt NOHNIK (Jorrit Noordhuizen) tijdens de viering van 90 jaar academisch onderwijs in de landschapsarchitectuur aan de Technische Universiteit Berlijn. Centraal thema van de bijeenkomst is hoe de landschapsarchitectuur de 21e eeuw kan vormgeven. Andere sprekers zijn Prof. Heinz W. Hallmann en Robin Winogrond (Studio Vulkan), […]

  Lees verder
 • 30 september 2019

  Opgeleverd: een rijk, groen en uitnodigend Piet Soerplein in Havelte.

  Groener, diverser, sfeervoller en uitnodigender; begin deze zomer werd het heringerichte Piet Soerplein in Havelte na een totale metamorfose feestelijk geopend. Het dorp heeft hiermee een écht hart gekregen met ruimte voor ontspanning, ontmoeting en kleinschalige evenementen.  NOHNIK ontwikkelde samen met bewoners en deskundigen van de gemeente in een intensief […]

  Lees verder
 • 5 september 2019

  College Rijksadviseurs selecteert NOHNIK voor ontwerpend onderzoek landschapsinclusieve landbouw Salland

  Het College van Rijksadviseurs heeft NOHNIK als een van de drie bureaus geselecteerd om ontwerpend onderzoek te doen naar landschapsinclusieve landbouw. Tot april 2020 onderzoeken drie bureaus parallel, maar elk in een ander studiegebied, hoe een ‘New Deal’ tussen de landbouw en de maatschappij er uit zou kunnen zien. Dit […]

  Lees verder
 • 15 juli 2019

  NOHNIK & VDNDP winnen architectenselectie nieuwbouw school Attendiz!

  Aan de Bandoengstraat in Hengelo komt een nieuwe school met gymzaal voor voortgezet speciaal onderwijs van Attendiz. We zijn trots dat NOHNIK & VDNDP in samenwerking met constructeur Schreuders Bouwtechniek de architectenselectie hebben gewonnen en inmiddels zijn we al druk bezig met het maken van het ontwerp. Het projectmanagement wordt […]

  Lees verder
 • 5 juli 2019

  Team NOHNIK werkt aan visie en ontwerp herinrichting Stadspark Weert

  Een team van NOHNIK architecture and landscapes in samenwerking met Lara Voerman Architectuurhistoricus en Personal Architecture heeft de architectenselectie van de gemeente Weert gewonnen voor de visie en het ontwerp voor de herinrichting van het stadspark van Weert (ca. 30.000m2). Centraal in het park ligt het kasteel de Nijenborgh, historisch […]

  Lees verder
 • 9 mei 2019

  15 mei presentatie perspectieven op de energietransitie en veenweide tijdens GO!RES bijeenkomst Utrecht

  Energie opwekken? Graag eerst op het dak en op zee. Maar als het dan toch ooit op land moet kun je maar beter voorbereid zijn. Op woensdag 15 mei presenteren we tijdens de GO!RES bijeenkomst in Utrecht de resultaten van ons ontwerpend onderzoek naar de energietransitie in de veenweide. Een […]

  Lees verder
 • 10 april 2019

  NOHNIK architecture and landscapes en VDNDP ontwerpen Rijnstate Centrum voor Vrouw en Kind

  Op het terrein van het Rijnstate Ziekenhuis aan de Wagnerlaan in Arnhem wordt door de alliantie Rijnstate, Van Wijnen en Croonwolter&dros hard gewerkt aan de realisatie van het Centrum voor Vrouw en Kind. NOHNIK architecture and landscapes en VDNDP zijn trots op het ontwerp van het nieuwe centrum dat in samenspraak met de alliantie en ptg advies is ontworpen. De uitvoering is in […]

  Lees verder
 • 27 maart 2019

  NOHNIK werkt aan landschapsvisie Flevoland

  In samenwerking met de provincie Flevoland en Antea Group werkt NOHNIK de komende tijd aan een landschapsvisie voor Flevoland. Het landschap van Flevoland is een icoon van de Nederlandse waterbouw, landinrichting en stedenbouw. Hoewel pas enkele decennia jong, is het landschap sterk in beweging als gevolg van bijvoorbeeld transities in […]

  Lees verder
 • 22 februari 2019

  Presentatie aan minister Van Engelshoven tijdens ondertekening Erfgoed Deal

  Op 21 februari is in Madurodam de Erfgoed Deal ondertekend. Tijdens de bijeenkomst hebben we ons voorbeeldproject ‘Weerbaar Weert’ aan de minister, rijksbouwmeester Floris Alkemade en overige aanwezigen gepresenteerd, en een exemplaar van onze visie overhandigd. In het project nemen we cultuurhistorie als uitgangspunt voor plekspecifieke oplossingen voor klimaatadaptatie in […]

  Lees verder
 • 18 januari 2019

  Weerbaar Weert: visie gepresenteerd op groene, koele en leefbare binnenstad

  Het klimaat verandert. Het wordt warmer in onze steden. We krijgen te maken met hevige neerslag en wateroverlast. De gevolgen lopen uiteen van ondergelopen straten en kelders, hittestress, gezondheidsrisico’s tot hoog oplopende financiële schade. Hoe zorgen we ervoor dat de Nederlandse binnensteden in de toekomst prettige gebieden blijven om in te wonen, werken en […]

  Lees verder
 • 20 december 2018

  Ervaar toekomstige energielandschappen schaal 1:1 via een app

  Windenergie op zee en zonne-energie op de daken; dat vormt voor velen het eerste uitgangspunt. Maar om Nederland energieneutraal te maken zijn enorme oppervlaktes nodig om voldoende wind en zon te kunnen oogsten. Die oppervlaktes vinden we niet alleen op zee of op het dak. De ruimtelijke impact van de […]

  Lees verder
 • 30 november 2018

  NOHNIK ontwerpt natuurinclusieve hoogbouw Den Haag

  In opdracht van de gemeente Den Haag heeft NOHNIK een korte ontwerpstudie gedaan naar natuurinclusief bouwen op een hoogbouw-locatie op de Binckhorst. Den Haag groeit de komende 20 jaar naar verwachting met bijna 100.000 inwoners. Met de verdichtingsopgave is ook het groen in, op en aan gebouwen van groot belang […]

  Lees verder
 • 10 oktober 2018

  Blauwe Kamer interviewt NOHNIK

  Voor het nieuwste nummer van vakblad Blauwe Kamer werd NOHNIK geïnterviewd. In het interview vertellen we over ons bureau, werkwijze, visie, projecten en wat ons inspireert. De Blauwe Kamer is los te bestellen via de website, abonnees hebben het nieuwste nummer inmiddels ontvangen. Tekst interview: Marks Hendriks, foto’s: Christiaan Krouwels.

  Lees verder
 • 30 augustus 2018

  Concrete uitwerking winnende visie Care2Share Oosterparkwijk Groningen (Who Cares)

  Concrete uitwerking winnende visie Care2Share Oosterparkwijk Groningen (Who Cares) Herbestemming monumentale Siebe Jan Boumaschool tot verbindend wijkcentrum In samenwerking met (bewoners)-organisaties en instellingen uit de Oosterparkwijk heeft het team van Care2Share (een samenwerking van NOHNIK, Stadkwadraat, HHM en Beweegstrateeg) een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de herbestemming van de monumentale Siebe Jan […]

  Lees verder
 • 18 juni 2018

  Presentatie visie op toekomst van het landschap van Flevoland, 25-06-2018

  Jorrit Noordhuizen geeft visie op toekomst van het landschap van Flevoland, 25-06-2018 Op 25 juni 2018 organiseert de provincie Flevoland een bijeenkomst over ‘Het Verhaal van Flevoland’. Tijdens deze bijeenkomst presenteert Jorrit Noordhuizen (naast Adriaan Geuze en Luuk Boelens) zijn visie op het toekomstige landschap van Flevoland. In opdracht van […]

  Lees verder
 • 1 juni 2018

  3 jaar NOHNIK, nieuwe website

  NOHNIK bestaat 3 jaar en dat vieren we met een geheel nieuwe website met daarop een selectie van actuele projecten. We bedanken onze opdrachtgevers voor alle kansen, uitdagingen, het vertrouwen en de mooie projecten waar we de afgelopen 3 jaren samen aan hebben gewerkt. Daarnaast bedanken we alle samenwerkingspartners waarmee we […]

  Lees verder
 • 14 mei 2018

  Uitkijktoren Vliegbasis Twente opgeleverd

  Onlangs is de nieuwe uitkijktoren in het natuurgebied op de voormalige vliegbasis Twente geopend, naar ontwerp van NOHNIK architecture and landscapes. De toren staat op de plek van de verkeerstoren van het vooroorlogse vliegveld uit 1931. De historie van het gebied beleven: narrative wayfinding Uitgangspunt voor het ontwerp van de […]

  Lees verder
 • 10 april 2018

  Plan opgeleverd voor IJslands Katla UNESCO Global Geopark

  Recent heeft NOHNIK het Destination Management Plan voor Katla UNESCO Global Geopark in IJsland opgeleverd. Katla Geopark is in omvang vergelijkbaar met de Nederlandse provincies Gelderland, Utrecht en Overijssle bij elkaar. Het geopark heeft een totale oppervlakte die gelijk staat aan zo’n 10% van het totale landoppervlak van IJsland. Het omvat onder andere […]

  Lees verder
 • 5 maart 2018

  Officieel startsein uitvoering Piet Soerplein gegeven

  Afgelopen donderdag gaven wethouder Homme Geertsma van de gemeente Westerveld en Rob van den Brink van dorpsgemeenschap Havelte het officiële startsein voor de uitvoering van het Piet Soerplein te Havelte. NOHNIK werkte de afgelopen periode in opdracht van de gemeente en dorpsgemeenschap intensief met allerlei betrokkenen aan het ontwerp voor […]

  Lees verder
 • 9 februari 2018

  NOHNIK spreekt op symposium Ringpark Utrecht, 16-02-2018

  Alles over de trend om regionale ambities met het landschap te integreren De stadsregio Utrecht heeft een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Mede hierdoor wordt de komende 30 jaar een sterke groei van inwoners (+30%) en bedrijven verwacht. Er wordt bestuurlijk en ontwerpend nu vooral ingezet op binnenstedelijke verdichting, erfgoed en het […]

  Lees verder
 • 6 februari 2018

  Werkboek energietransitie Waterschap Vallei en Veluwe afgerond

  In het kader van het programma Young Innovators van het College van Rijksadviseurs heeft NOHNIK ontwerpend onderzoek gedaan naar de energietransitie van het waterschap Vallei en Veluwe.  Als resultaat van het onderzoek is het ‘Werkboek energietransitie Waterschap Vallei en Veluwe’ gepubliceerd. Hierin zijn naast de gangbare opwekking uit wind- en zonne-energie  ook kansen […]

  Lees verder
 • 8 januari 2018

  Gelukkig nieuw jaar!

  NOHNIK wenst u een gelukkig 2018! Ook dit jaar werken we aan diverse projecten op het gebied van architectuur en landschapsarchitectuur. Daarnaast starten we met de realisatie van: kuurhotel Zwanenhof Zenderen, uitkijktoren voormalige vliegbasis Twente, herinrichting Piet Soerplein Havelte en herinrichting Moleneind-Lheeweg Dwingeloo. Bekijk ook ons projectoverzicht op de website […]

  Lees verder
 • 1 december 2017

  Geselecteerd voor onderzoek ‘Nieuwe energie voor het landschap II’

  “Boven het maaiveld – ontwerpend onderzoek naar zonneweiden in het veenweidegebied” is geselecteerd voor de open oproep ‘Nieuwe energie voor het landschap II’ van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie / RCE. Het veenweidelandschap staat onder druk. Door bodemdaling en vernatting heeft de huidige vorm van landbouw geen toekomst meer. Er is al veel […]

  Lees verder
 • 25 november 2017

  7-12-2017: Publicatie ‘Landschapsarchitectuur: tussen ontwerp en onderzoek’

  Op 7 December presenteert de Dutch School of Landscape Architecture haar eerste publicatie getiteld ‘Landschapsarchitectuur: tussen ontwerp en onderzoek’. Voor deze publicatie schreef NOHNIK het essay ‘Ontwerpend onderzoek in de praktijk: duurzame recreatielandschappen in Skaftárhreppur, IJsland’. Nederlandse landschapsarchitecten zijn voorlopers bij het vinden van oplossingen voor ‘global issues’ als klimaatverandering, voedselvoorziening, de […]

  Lees verder
 • 13 november 2017

  Start bouw zorghotel Zwanenhof

  Recent is gestart met de bouw van het zorghotel De Zwanenhof in Zenderen. Bekijk de dronebeelden om de contouren van de ronde nieuwbouw in het weiland achter het retraitehuis van de Zwanenhof te zien.   Het nieuwe zorghotel van twee verdiepingen wordt met zijn ronde vorm een neutrale tegenhanger voor […]

  Lees verder
 • 27 oktober 2017

  Care2Share winnaar prijsvraag WHO CARES

  Care2Share winnaar prijsvraag WHO CARES Gisteren is tijdens de Dutch Design Week bekendgemaakt dat onze inzending ‘Care2Share – een abonnement op goed leven’ winnaar is van de prijsvraag WHO CARES voor locatie Groningen, geselecteerd uit 174 inzendingen. WHO CARES is een ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg. Care2Share […]

  Lees verder
 • 24 september 2017

  Uitvoering Ruimtelijk Actieplan Havelte van start

  Met de herinrichting van de Eursingerkerkweg is vorige week de uitvoering gestart van het Ruimtelijk Actieplan Havelte dat begin dit jaar door NOHNIK werd opgesteld. Het plan werd in opdracht van de gemeente Westerveld en Dorpsgemeenschap Havelte vormgegeven. De Eursingerkerkweg is één van de historische wegen die binnen het actieplan […]

  Lees verder
 • 21 augustus 2017

  Lezing NOHNIK op European Geoparks Network conferentie op de Azoren

  Van 7 tot en met 9 september wordt door het European Geoparks Network de 14e EGN-conferentie georganiseerd op de Azoren. NOHNIK is uitgenodigd als spreker tijdens een van de deelsessies. NOHNIK gaat tijdens de lezing in op de opgedane ervaring met betrekking tot de ontwikkeling van duurzame recreatielandschappen in Katla […]

  Lees verder
 • 9 juli 2017

  Geselecteerd voor Young Innovators 2017 Rijksbouwmeester

  Na een pitch is NOHNIK als één van de drie bureaus geselecteerd voor het talentprogramma Young Innovators van het College van Rijksadviseurs. Young Innovators is een programma waarbij  jonge, talentvolle ontwerpers worden gekoppeld aan grote ruimtelijke opgaven zoals herbestemming, duurzame energietransitie, nieuwe cultuurlandschappen en de wateropgave. NOHNIK gaat in opdracht van het waterschap […]

  Lees verder
 • 29 juni 2017

  Projectvoorstel ‘Weerbaar Weert’ geselecteerd voor open oproep Stedenbouw voor Extremen

  Het projectvoorstel ‘Weerbaar Weert’ van Personal Architecture, Lara Voerman en NOHNIK architecture and landscapes is door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie geselecteerd om binnen het programma Stedenbouw voor Extremen verder te worden uitgewerkt. In maart van dit jaar lanceerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het nieuwe Erfgoed en Ruimte Ontwerpprogramma dat zij […]

  Lees verder