• 8 juli 2022

  Resultaten Toekomstatelier NL2100 online

  Hoe kan het denken over het jaar 2100 leiden tot slim handelen in het nu? Het ontwerpend verkennen van de verre toekomst is prikkelend en aangenaam ontregelend. NOHNIK had de eer om als één van de drie ontwerpbureaus in opdracht van het College van Rijksadviseurs bij te dragen aan het Toekomstatelier […]

  Lees verder
 • 7 juni 2022

  Kasteelpark Nijenborgh geopend, het nieuwe stadspark van Weert

  Eigentijdse beleving van de historie, middenin de stadsnatuur Met de herinrichting van Kasteelpark Nijenborgh heeft Weert een toegankelijk, levendig en groen hart teruggekregen. Een plek waar de beleving van geschiedenis, archeologie en erfgoed-educatie, gekoppeld is aan klimaatadaptatie en een stevige groen-impuls voor de stad. Een plek om te ontspannen en […]

  Lees verder
 • 11 mei 2022

  Op zoek naar Drents DNA in Assen

  Binnenstadsorganisatie Vaart in Assen (ViA) heeft het initiatief genomen voor het maken van een verdere uitwerking van de Binnenstadsvisie Assen. Een combinatie van beeldend kunstenaars en ruimtelijk ontwerpers (waaronder NOHNIK) zijn hiervoor samen aan de slag gegaan met het centrale thema uit de Binnenstadsvisie: ‘Drents DNA’. In een viertal workshops […]

  Lees verder
 • 4 april 2022

  Nieuwe brand- en uitkijktoren opgeleverd op de Kalmthoutse Heide (BE)

  De Belgische Kalmthoutse Heide is een 42 meter hoge landmark rijker. Een team van NOHNIK architecture and landscapes, Bureau Bouwtechniek en Ingenieursbureau ABT ontwierp een elegante constructie van staal en hout die boven het uitgestrekte natuurgebied uit torent. Afgelopen weekend werd de nieuwe brand- en uitkijktoren officieel in gebruik genomen. […]

  Lees verder
 • 8 februari 2022

  Visie op de Ruimtelijke Kwaliteit van het hoofdwegennet Oost Nederland gereed

  NOHNIK heeft afgelopen jaar in opdracht van, en in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat de Visie op de Ruimtelijke Kwaliteit van het hoofdwegennet van Oost Nederland opgesteld. Vanuit een rijke traditie van inpassing en vormgeving van het snelweglandschap, biedt de visie handreikingen voor het behouden, versterken en ontwikkelen van de ruimtelijke […]

  Lees verder
 • 15 oktober 2021

  Start bouw brandtoren Kalmthoutse heide (BE)

  Komende week start de bouw van de brandtoren op de Kalmthoutse heide in België. NOHNIK ontwierp i.s.m. ABT en Bureau Bouwtechniek een nieuwe brandwachttoren met uitkijkplatforms voor recreanten in dit bijzondere natuurgebied. De huidige brandtoren is verouderd, te laag voor branddetectie en ook te laag om goede communicatieverbindingen te leggen […]

  Lees verder
 • 1 oktober 2021

  Ontwerpend onderzoek Krasse Kernen

  De Drentse gemeente Westerveld stelde in 2019 een Woonvisie vast met doelen tot 2025. De ontwikkelingen t.a.v. woningbouw gaan inmiddels zo snel dat de te verwachten bouwopgave groter wordt. De ontwikkelingen vragen dus om een langer perspectief, tot 2030-2040. Om een bijdrage te leveren aan dit perspectief voert NOHNIK in […]

  Lees verder
 • 2 augustus 2021

  Vacatures ontwerper en stagiairs

  We hebben een vacature voor een ontwerper (landschapsarchitectuur / architectuur / stedenbouw) en stagiairs. Zie onze vacaturepagina voor meer info.

  Lees verder
 • 10 mei 2021

  Stadspark Weert in uitvoering

  Momenteel wordt hard gewerkt aan de uitvoering van de eerste fase van het historische stadspark Weert. Gewerkt wordt aan de aanleg van nieuwe paden, uitbreiding van de kasteelgracht en het planten van nieuwe bomen. Daarnaast wordt begonnen met de aanleg van kruidenrijke oevers en velden en het plaatsen van nieuw […]

  Lees verder
 • 1 april 2021

  Landschapsvisie Flevoland in ontwerp vastgesteld

  De eerste Landschapsvisie van de provincie Flevoland sinds de aanleg van de polders is een feit! Met trots is het ontwerp Programma Landschap van de Toekomst gepresenteerd, dat op 31 maart jl. unaniem is vastgesteld door Provinciale Staten. Als ‘pioniers van de toekomst’ wordt in de landschapsvisie ruimtelijke kwaliteit gekoppeld […]

  Lees verder
 • 12 januari 2021

  Vacature: NOHNIK zoekt versterking

  Vacature Ontwerper (landschapsarchitect / architect / stedenbouwkundige) met minimaal 3 jaar ervaring Ben jij op zoek naar een werkplek met veel uitdaging, afwisseling en ruimte om je te ontwikkelen? Dan zoeken wij jou! NOHNIK architecture and landscapes werkt aan uiteenlopende en uitdagende projecten en kan jouw talent hierbij goed gebruiken. […]

  Lees verder
 • 19 november 2020

  NOHNIK werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan visie op ruimtelijke kwaliteit hoofdwegennet oost Nederland

  NOHNIK is door Rijkswaterstaat geselecteerd om oude visies en plannen te bundelen en te actualiseren en zo een visie te ontwikkelen op de ruimtelijke kwaliteit van de A-wegen en enkele N-wegen in oost Nederland. Het gebied beslaat globaal de provincies Overijssel en Gelderland. Rijkswaterstaat werkt continu aan vernieuwingen en verbeteringen van routes, trajecten, […]

  Lees verder
 • 9 juli 2020

  Gepubliceerd: onderzoek landschapsinclusieve landbouw Salland

  In drie regio’s onderzochten teams van ontwerpers en onderzoekers in opdracht van- en samen met het College van Rijksadviseurs hoe landbouw ‘landschapsinclusief’ kan zijn. Eén van die regio’s is Salland, waarin NOHNIK samen met het Louis Bolk Instituut en Kennis Centrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek deed. In het […]

  Lees verder
 • 8 juni 2020

  Vacature landschapsarchitect / assistent ontwerper

  Ben jij op zoek naar een werkplek met veel uitdaging, afwisseling en ruimte om je te ontwikkelen? Dan zoeken wij jou! NOHNIK architecture and landscapes werkt aan uiteenlopende en uitdagende projecten en kan jouw talent hierbij goed gebruiken. Per direct hebben wij een vacature voor een landschapsarchitect / assistent ontwerper, […]

  Lees verder
 • 2 april 2020

  NOHNIK ontwikkelt profiel voor ‘Gezondheidsdorp Oostburg’

  In opdracht van het  O-team (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de gemeente Sluis heeft NOHNIK een ontwerpend onderzoek gedaan naar een profiel voor ‘Gezondheidsdorp Oostburg’. De Zeeuwse stad telt ruim 4.600 inwoners en heeft naast sterke vergrijzing ook te maken met krimp. Dit zorgt ervoor dat de leefbaarheid van […]

  Lees verder
 • 23 januari 2020

  NOHNIK wint architectenselectie voor 42 meter hoge brandtoren Kalmthoutse Heide

   Een team van NOHNIK architecture and landscapes in samenwerking met Ingenieursbureau ABT heeft de architectenselectie gewonnen voor het ontwerp van een nieuwe brandtoren op de Belgische Kalmthoutse heide. De nieuwe toren wordt 42 meter hoog en krijgt naast een brandwacht ook diverse uitzichtplatforms voor toeristen. Meer over het project is te […]

  Lees verder
 • 10 december 2019

  Care2Share geselecteerd voor Jaarboek Blauwe Kamer 2019

  Het project Care2Share (NOHNIK i.s.m. HHM, Stadkwadraat en Beweegstrateeg) is geselecteerd voor het jaarboek stedenbouw en landschapsarchitectuur 2019. Het boek bevat de 21 beste plannen van 2019 geselecteerd uit ruim 120 inzendingen. Eerder werd het project Care2Share uitgeroepen tot winnaar van de prijsvraag WhoCares van Rijksbouwmeester voor de locatie Groningen.  […]

  Lees verder
 • 4 oktober 2019

  Lezing NOHNIK ter ere van 90-jarig jubileum landschapsarchitectuur aan de Technische Universiteit Berlijn

  Op woensdag 16 oktober spreekt NOHNIK (Jorrit Noordhuizen) tijdens de viering van 90 jaar academisch onderwijs in de landschapsarchitectuur aan de Technische Universiteit Berlijn. Centraal thema van de bijeenkomst is hoe de landschapsarchitectuur de 21e eeuw kan vormgeven. Andere sprekers zijn Prof. Heinz W. Hallmann en Robin Winogrond (Studio Vulkan), […]

  Lees verder
 • 30 september 2019

  Opgeleverd: een rijk, groen en uitnodigend Piet Soerplein in Havelte.

  Groener, diverser, sfeervoller en uitnodigender; begin deze zomer werd het heringerichte Piet Soerplein in Havelte na een totale metamorfose feestelijk geopend. Het dorp heeft hiermee een écht hart gekregen met ruimte voor ontspanning, ontmoeting en kleinschalige evenementen.  NOHNIK ontwikkelde samen met bewoners en deskundigen van de gemeente in een intensief […]

  Lees verder
 • 5 september 2019

  College Rijksadviseurs selecteert NOHNIK voor ontwerpend onderzoek landschapsinclusieve landbouw Salland

  Het College van Rijksadviseurs heeft NOHNIK als een van de drie bureaus geselecteerd om ontwerpend onderzoek te doen naar landschapsinclusieve landbouw. Tot april 2020 onderzoeken drie bureaus parallel, maar elk in een ander studiegebied, hoe een ‘New Deal’ tussen de landbouw en de maatschappij er uit zou kunnen zien. Dit […]

  Lees verder
 • 5 juli 2019

  Team NOHNIK werkt aan visie en ontwerp herinrichting Stadspark Weert

  Een team van NOHNIK architecture and landscapes in samenwerking met Lara Voerman Architectuurhistoricus en Personal Architecture heeft de architectenselectie van de gemeente Weert gewonnen voor de visie en het ontwerp voor de herinrichting van het stadspark van Weert (ca. 30.000m2). Centraal in het park ligt het kasteel de Nijenborgh, historisch […]

  Lees verder
 • 9 mei 2019

  15 mei presentatie perspectieven op de energietransitie en veenweide tijdens GO!RES bijeenkomst Utrecht

  Energie opwekken? Graag eerst op het dak en op zee. Maar als het dan toch ooit op land moet kun je maar beter voorbereid zijn. Op woensdag 15 mei presenteren we tijdens de GO!RES bijeenkomst in Utrecht de resultaten van ons ontwerpend onderzoek naar de energietransitie in de veenweide. Een […]

  Lees verder
 • 27 maart 2019

  NOHNIK werkt aan landschapsvisie Flevoland

  In samenwerking met de provincie Flevoland en Antea Group werkt NOHNIK de komende tijd aan een landschapsvisie voor Flevoland. Het landschap van Flevoland is een icoon van de Nederlandse waterbouw, landinrichting en stedenbouw. Hoewel pas enkele decennia jong, is het landschap sterk in beweging als gevolg van bijvoorbeeld transities in […]

  Lees verder
 • 22 februari 2019

  Presentatie aan minister Van Engelshoven tijdens ondertekening Erfgoed Deal

  Op 21 februari is in Madurodam de Erfgoed Deal ondertekend. Tijdens de bijeenkomst hebben we ons voorbeeldproject ‘Weerbaar Weert’ aan de minister, rijksbouwmeester Floris Alkemade en overige aanwezigen gepresenteerd, en een exemplaar van onze visie overhandigd. In het project nemen we cultuurhistorie als uitgangspunt voor plekspecifieke oplossingen voor klimaatadaptatie in […]

  Lees verder
 • 18 januari 2019

  Weerbaar Weert: visie gepresenteerd op groene, koele en leefbare binnenstad

  Het klimaat verandert. Het wordt warmer in onze steden. We krijgen te maken met hevige neerslag en wateroverlast. De gevolgen lopen uiteen van ondergelopen straten en kelders, hittestress, gezondheidsrisico’s tot hoog oplopende financiële schade. Hoe zorgen we ervoor dat de Nederlandse binnensteden in de toekomst prettige gebieden blijven om in te wonen, werken en […]

  Lees verder
 • 20 december 2018

  Ervaar toekomstige energielandschappen schaal 1:1 via een app

  Windenergie op zee en zonne-energie op de daken; dat vormt voor velen het eerste uitgangspunt. Maar om Nederland energieneutraal te maken zijn enorme oppervlaktes nodig om voldoende wind en zon te kunnen oogsten. Die oppervlaktes vinden we niet alleen op zee of op het dak. De ruimtelijke impact van de […]

  Lees verder
 • 30 november 2018

  NOHNIK ontwerpt natuurinclusieve hoogbouw Den Haag

  In opdracht van de gemeente Den Haag heeft NOHNIK een korte ontwerpstudie gedaan naar natuurinclusief bouwen op een hoogbouw-locatie op de Binckhorst. Den Haag groeit de komende 20 jaar naar verwachting met bijna 100.000 inwoners. Met de verdichtingsopgave is ook het groen in, op en aan gebouwen van groot belang […]

  Lees verder
 • 30 augustus 2018

  Concrete uitwerking winnende visie Care2Share Oosterparkwijk Groningen (Who Cares)

  Concrete uitwerking winnende visie Care2Share Oosterparkwijk Groningen (Who Cares) Herbestemming monumentale Siebe Jan Boumaschool tot verbindend wijkcentrum In samenwerking met (bewoners)-organisaties en instellingen uit de Oosterparkwijk heeft het team van Care2Share (een samenwerking van NOHNIK, Stadkwadraat, HHM en Beweegstrateeg) een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de herbestemming van de monumentale Siebe Jan […]

  Lees verder
 • 18 juni 2018

  Presentatie visie op toekomst van het landschap van Flevoland, 25-06-2018

  Jorrit Noordhuizen geeft visie op toekomst van het landschap van Flevoland, 25-06-2018 Op 25 juni 2018 organiseert de provincie Flevoland een bijeenkomst over ‘Het Verhaal van Flevoland’. Tijdens deze bijeenkomst presenteert Jorrit Noordhuizen (naast Adriaan Geuze en Luuk Boelens) zijn visie op het toekomstige landschap van Flevoland. In opdracht van […]

  Lees verder
 • 14 mei 2018

  Uitkijktoren Vliegbasis Twente opgeleverd

  Onlangs is de nieuwe uitkijktoren in het natuurgebied op de voormalige vliegbasis Twente geopend, naar ontwerp van NOHNIK architecture and landscapes. De toren staat op de plek van de verkeerstoren van het vooroorlogse vliegveld uit 1931. De historie van het gebied beleven: narrative wayfinding Uitgangspunt voor het ontwerp van de […]

  Lees verder