In opdracht van de Veluwe (provincie en gemeenten) werkt NOHNIK de komende tijd samen met Veluwse betrokkenen en deskundigen aan de Gebiedsopgave Veluwe. Doel van de Gebiedsopgave Veluwe is om de Veluwe weer de nummer 1 recreatieve bestemming van Nederland te maken. In het project wordt onderzocht hoe natuur, landschap, dorpen, steden en erfgoed (het stamkapitaal) passend kunnen worden beschermd en tegelijk ruimte kan worden geboden voor recreatie en ondernemerschap.

Binnen de Gebiedsopgave wordt de Veluwe Agenda vormgegeven; een handreiking om door middel van programma’s en projecten de Veluwe-beleving te verbeteren. Het vormt een raamwerk wat is opgebouwd uit ruimtelijke waarden en recreatieve kansen. De Veluwe Agenda is het koersbepalende vertrekpunt om concrete investeringsprogramma’s en projecten te formuleren en te stimuleren, en tegelijk de Veluwe-beleving en het stamkapitaal te versterken. Om te komen tot de Veluwe Agenda worden lokale werksessies met betrokkenen en deskundigen georganiseerd, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de aanwezige kennis en bestaande visies.

NOHNIK heeft Martin Boisen in het team betrokken voor extra expertise op het gebied van place branding, management en marketing.

Meer informatie over het provincie-brede programma van gebiedsopgaven is te vinden via deze link

Het ambtelijk Sprintteam Gebiedsopgave Veluwe houdt een blog bij, deze is te vinden via deze link

Het Sprintteam stelde eerder de Schets 1.0 op, een opmaat naar de Veluwe Agenda, deze is te vinden via deze link