De eerste Landschapsvisie van de provincie Flevoland sinds de aanleg van de polders is een feit! Met trots is het ontwerp Programma Landschap van de Toekomst gepresenteerd, dat op 31 maart jl. unaniem is vastgesteld door Provinciale Staten. Als ‘pioniers van de toekomst’ wordt in de landschapsvisie ruimtelijke kwaliteit gekoppeld aan de grote transities en opgaven. Samen met de inwoners en organisaties van Flevoland wordt daarmee gewerkt aan het behouden én versterken van het landschap waar men trots op is. Zodat Flevoland ook in de toekomst aantrekkelijk is om te wonen, werken, ondernemen en recreëren.

Meer over het project is te lezen op onze projectpagina.

De provincie Flevoland het een speciale webpagina gepubliceerd. Daar zijn ook de complete documenten te vinden. Van 16 april tot en met 27 mei liggen de stukken ter inzage.