Na een pitch is NOHNIK als één van de drie bureaus geselecteerd voor het talentprogramma Young Innovators van het College van Rijksadviseurs. Young Innovators is een programma waarbij  jonge, talentvolle ontwerpers worden gekoppeld aan grote ruimtelijke opgaven zoals herbestemming, duurzame energietransitie, nieuwe cultuurlandschappen en de wateropgave.

NOHNIK gaat in opdracht van het waterschap Vallei en Veluwe aan de slag met de ambitie van het waterschap om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Hoe is het stelstel van waterlopen, dijken, kunstwerken en zuiveringen in te zetten bij de productie van hernieuwbare energie? NOHNIK wordt in dit vraagstuk begeleid door Rijksadviseur Berno Strootman. De resultaten van het onderzoek worden eind 2017 verwacht. Voor meer info over het programma kunt u terecht op de website van het College van Rijksadviseurs.