Het team met marco.broekman, Vereniging Deltametropool en NOHNIK is geselecteerd om een visie te ontwikkelen voor het stedelijk landschap en groen-blauwe netwerk van de Provincie Zuid Holland. Actuele thema’s als verstedelijking, klimaatverandering, gezondheid en concurrentie tussen gebieden vragen om een samenhangend perspectief op dit stedelijk landschap. Diverse workshops met belanghebbenden vormen de basis om een nieuwe legenda en agenda voor het gebied te ontwikkelen. Dit geeft de provincie de handvatten om een lange termijn visie te implementeren in samenspraak met de diverse steden en de regio. De studie duurt tot oktober. marco.broekman leidt het team.