Op 28 januari presenteren we (team NOHNIK, IAA, Grontmij) de uitkomsten van de ontwerpstudie ‘De adaptieve dijk’ aan de projectpartners en de expertnetwerken die betrokken zijn bij de wateropgave in Nederland. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de BNA en vindt plaats in Wageningen.
Zes interdisciplinaire ontwerpteams hebben gedurende een half jaar drie voorbeeldlocaties onderzocht, en presenteren tijdens de middag hun ideeën en visies op de toekomst van de dijktrajecten IJsseldijk, Grebbedijk en Waaldijk. De middag eindigt met een gesprek met de drie dijkgraven en de feestelijke lancering van het digitale dijkeninspiratiedocument. Een website die op een interactieve manier de context van de studie en de ontwikkelde ontwerpideeën breed toegankelijk maakt.

Bekijk voor meer info de website van de BNA