Het project De Watermaker wordt getoond tijdens de Innovation Expo in Amsterdam, op 14 april aanstaande in EYE. Dit internationale evenement vindt plaats in het licht van het Nederlands voorzitterschap van de EU. Tijdens de Innovation Expo zijn er lezingen van (inter)nationale sprekers en worden innovaties getoond en gedeeld die bijdragen aan oplossingen voor mondiale problemen zoals klimaatverandering.

Meer info over het evenement: http://www.innovatie-estafette.nl/

Meer info over het project: https://www.nohnik.nl/portfolio/de-watermaker/