Het College van Rijksadviseurs heeft NOHNIK als een van de drie bureaus geselecteerd om ontwerpend onderzoek te doen naar landschapsinclusieve landbouw. Tot april 2020 onderzoeken drie bureaus parallel, maar elk in een ander studiegebied, hoe een ‘New Deal’ tussen de landbouw en de maatschappij er uit zou kunnen zien. Dit met als doel modellen te ontwikkelen waarin gezorgd wordt voor een eerlijker inkomen voor de boer, schoon water, schone lucht, een gezond bodemleven, meer biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap. NOHNIK werkt aan de pilot voor de regio Salland. Afgelopen zomer is gewerkt aan de voorverkenning en de resultaten van de recent gestarte pilot worden komend voorjaar verwacht.

De drie pilots volgen uit de visie Panorama Nederland die het College van Rijksadviseurs eerder dit jaar presenteerde. In het project werken we samen met het College van Rijksadviseurs, het Louis Bolk Instituut, Kenniscentrum Landschap Rijksuniversiteit Groningen en een brede groep van stakeholders uit de regio.