Bureau

NOHNIK werkt aan de horizon

NOHNIK is een ontwerpbureau voor landschap, openbare ruimte en object. 

We werken vanuit de kracht en de behoefte van de plek en gebruiker. Dit garandeert realistische oplossingen op maat. Onze aanpak kenmerkt zich door het voortdurend verbinden van schaalniveaus: van het allergrootste tot het allerkleinste.

In onze projecten is duurzaamheid geen extra luxe maar een vanzelfsprekende factor. We werken aan ingrepen en transformaties die niet alleen bijdragen aan een duurzame leefomgeving, maar ook financieel veerkrachtig zijn, een energieneutrale exploitatie stimuleren en die sociaal geworteld zijn.

Van schets tot uitvoering

We zijn werkzaam in alle fasen van het ontwerp- en bouwproces en werken integraal met uitvoerende partijen en adviseurs aan een doordacht plan. We zetten hierbij diverse middelen in om het ontwerp voor alle stakeholders inzichtelijk te maken. Dit doen we met 3D visualisaties, heldere kaarten en plattegronden en maquettes. Ook tijdens en na het bouwproces blijven wij graag betrokken bij een project, om de esthetische kwaliteit van een ontwerp te borgen.

Ontwerpend onderzoek

Onze beeldende kracht kan behulpzaam zijn om discussies en keuzes omtrent ruimtelijke vraagstukken aan te scherpen en concreet te maken. We gebruiken ontwerpend onderzoek als een verkennende werkwijze om te komen tot nieuwe inzichten. Door te denken in- en te experimenteren met voorstelbare toekomstige situaties komen we met vernieuwende en beeldende ideeën voor complexe vraagstukken.

Regionale strategieën

Door grootschalige transities als vergrijzing, energietransitie, verstedelijking en groei in recreatie en toerisme gaat de leefomgeving op grote schaal veranderen. Om de kwaliteiten en ruimtelijke samenhang van de leefomgeving te behouden en te versterken ontwikkelen we regionale strategieën. Ze vormen de leidraad voor groei en transities in en van onze omgeving. Een instrument waarmee we gemotiveerd worden om op regionaal schaalniveau actief en doorlopend aan een samenhangende omgeving te blijven tekenen en regionale partijen te verbinden en enthousiasmeren.

Participatieve processen

We ontwerpen en onderzoeken niet alleen, maar initiëren ook ontwikkelingen. Hierbij zoeken we naar een balans tussen het voeren van regie en het geven van ruimte aan ideeën en initiatieven. Samen met betrokkenen wakkeren we zo een nieuwe energie aan.

Onze opdrachtgevers

Prijzen, selecties en nominaties

Architectenselectie nieuwe brandtoren Kalmthoutse Heide België, winnaar 2019
Architectenselectie VSO Attendiz Hengelo, winnaar 2019
Who Cares, winnaar, 2017
CRA Young Innovators, 2017
Jonge Architectenprijs, nominatie, 2017
PK Award, nominatie, 2017
Veluwe beste natuurgebied van Nederland (bidbook NOHNIK), winnaar, 2016
Duurzame dinsdag 2016, geselecteerd met De Watermaker
ASN Bank Wereldprijs, top 5 thema duurzaamheid, natuur en milieu 2015
Architectenselectie uitkijktoren ADT, winnaar 2016
Architectenselectie OBS Kees Valkenstein, shortlist 2016
Architectenselectie upgrade appartementen Op de Wal, winnaar 2015
Architectenselectie Zorghotel Zwanenhof, winnaar 2015
Ruimte voor Ruimdenkers, eervolle vermelding HBS Kampen, 2015
Bezoekerscentrum Kinderdijk, runner-up, 2014
Herbestemming Tivoli, winnaar, 2014
Archiprix, winnaar, 2012
IFLA International Zvi Miller Prize, 2011

Onderwijs, presentaties en lezingen

90 Jahre Landschaftsarchitektur Technische Universiteit Berlijn, lezing
Toekomstbestendig wonen Universiteit Twente, lezing
Minor Urban Regeneration Hanzehogeschool Groningen, gastpresentatie 
Academie van Bouwkunst Hanzehogeschool Groningen, gastdocent
Conferentie Nederland veranderd/t, workshop
BNA Oosting, lezing
Architectuurcafé Who Cares, presentatie
Congres Expeditie Begonia, presentatie
European Geoparks Network Conference, Azoren, lezing
Artez Academie van Bouwkunst Arnhem, gastdocent
Academie van Bouwkunst Amsterdam, gastdocent
Wageningen Universiteit, gastdocent
Artez Honours Programme, lezing
Heel het Renkums beekdal, presentatie
Tourism 360, Reykjavik IJsland, lezing
IABR Rotterdam, presentatie
Pecha Kucha T-Mobile, presentatie
De Adaptieve Dijk, presentatie
Masterclass Creatief Ondernemerschap Architectuur lokaal, presentatie
B-talks Dopper, presentatie
Sail 2015 Amsterdam, presentatie
Ruimte voor Ruimdenkers, presentatie
Student voor Morgen, presentatie
BEP ondernemerschap, presentatie

Tentoonstellingen

Dutch Design Week 2019, workshop
Congres Duurzaam Bouwen Den Haag, tentoonstelling
Dutch Design Week 2017, tentoonstelling
Landschapstriënnale 2017, tentoonstelling en publicatie
TAB Tallinn Architecture Biennale 2017
Design March 2017 Reykjavik IJsland, tentoonstelling
Duinkarkas Vlieland, 2016, installatie
Innovation Expo, 2016, Amsterdam

Publicaties

Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2018 (met project Care2Share Oosterparkwijk)
Vliegwiel, de transformatie van Vliegbasis Twente, 2019
De stad natuurlijk – Natuurinclusief bouwen in Den Haag, publicatie, 2019
5 jaar Young Innovators College van Rijksadviseurs, interview, 2019
De Vernieuwde Stad, interview, 2019
De Blauwe Kamer, interview (tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw)
KEER (publicatie Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)
Designing a community of care (met project Care2Share Oosterparkwijk)
Sustainable Leisure Landscapes in Icelandic Rural Communities: A Multidisciplinary Approach (Journal of Management and Sustainability; Vol. 8, No. 4; 2018)
Spot on: landschap als vestigingsvoorwaarde (met project Ringpark Utrecht, publicatie Vereniging Deltametropool)
DSLA Ontwerpend onderzoek (publicatie DSLA)
Destination: Iceland (eigen publicatie)
WOW Air magazine (publicatie WOW Air)
HBS Kampen magazine (eigen publicatie)
De Adaptieve Dijk (publicatie BNA)
Jaarboek Stimuleringsfonds Creatieve Industrie