Bestemming IJsland – onderzoek duurzame recreatielandschappen in IJsland

Het projectvoorstel ‘Bestemming IJsland’ van NOHNIK is door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie binnen de Open Oproep Internationale Verkenningen geselecteerd om uit te voeren. Primaire doelstellingen vanuit het Stimuleringsfonds zijn het opbouwen van duurzame samenwerkingsrelaties met nationale en internationale partners en het tot stand brengen van kennisuitwisseling op internationaal niveau.

Het toerisme in IJsland dreigt ten onder te gaan aan haar eigen succes. Jaarlijks ligt het aantal toeristen ruim drie keer zo hoog als het aantal inwoners. Het dilemma is groot; toerisme trekt de IJslandse economie uit het slop maar zorgt tegelijk voor onherstelbare schade aan de natuur – de bestemming waarvoor de toeristen eigenlijk kwamen. Adembenemende uitzichten veranderen zo langzaam in landschappen van afbraak en verlies. Dit benadrukt de acute noodzaak voor goed en slim ontworpen recreatielandschappen. Alleen zo kan de aantrekkingskracht van het IJslandse landschap en dus de economische zekerheid worden behouden.

Hiermee ontstaat een vraag naar een internationale cross-sectorale samenwerking waarin IJslandse expertise op het gebied van toerisme wordt gecombineerd met Nederlandse expertise op het gebied van architectuur, landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning. Zo kunnen gezamenlijk integrale oplossingen worden geformuleerd waarin toerisme en bescherming van kwetsbare ecosystemen naast elkaar kunnen bestaan.

In het project wordt nauw samengewerkt met de Universiteit van IJsland in Reykjavik en de gemeente Skaftárhreppur.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.