Energie opwekken? Graag eerst op het dak en op zee. Maar als het dan toch ooit op land moet kun je maar beter voorbereid zijn. Op woensdag 15 mei presenteren we tijdens de GO!RES bijeenkomst in Utrecht de resultaten van ons ontwerpend onderzoek naar de energietransitie in de veenweide. Een team van NOHNIK architecture and landscapes, Org-ID en ECN (part of TNO) heeft in 2018-2019 onderzoek gedaan naar de impact van energieopwekking in veenweidegebieden. In de studie zijn zes perspectieven opgesteld voor een fictieve polder. Aan de hand van de perspectieven worden verschillende vormen van energieopwekking verkend en beschouwd vanuit ruimtelijk, organisatorisch, maatschappelijk, juridisch en financieel perspectief. Daarin is ook problematiek als bodemdaling meegenomen. De perspectieven bieden concrete gespreksstof en handvatten voor een brede groep aan stakeholders om gezamenlijk met de energietransitie in hun gebied aan de slag te gaan. Het project kwam tot stand in het kader van het programma Erfgoed en Ruimte van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

U kunt zich aanmelden om de bijeenkomst bij te wonen via deze link, daar is ook meer informatie te vinden:

https://stimuleringsfonds.nl/nl/urbanisatie/go_res_governance_ontwerp_en_regionale_energie_strategien/

Copyright beelden: NOHNIK architecture and landscapes

copyright NOHNIK architecture and landscapes