Scroll to Content

Ruim tweederde van de IJslandse bevolking woont in en om de hoofdstad Reykjavík. De stedelijke omgeving wordt almaar populairder en dus ook voller. Dit vraagt om slimme en innovatieve oplossingen om deze drukbevolkte gebied nu en in toekomst te kunnen laten functioneren. Kársnes is een schiereiland direct ten zuiden van het centrum van Reykjavík. De punt van het schiereiland is momenteel nog in gebruik als industriële haven. De gemeente heeft deze locatie aangewezen als een nieuw te ontwikkelen woon- en werkgebied waarbij de havenactiviteiten geleidelijk worden afgebouwd.

In het plan wordt de transitie van een lineaire naar een circulaire economie als uitgangspunt genomen. Hierbij is de gehele hoofdstedelijke regio geïnterpreteerd als een netwerk van productieve subcentra die intensief met elkaar samenwerken. Deze subcentra zijn met elkaar verbonden in netwerken van energie-, water en voedselvoorziening, transport, grondstoffen en sociale verbintenis. Kársnes wordt een productief subcentrum dat niet alleen voorziet in de eigen behoeften maar bijdraagt aan een duurzame hoofdstedelijke regio als geheel. Hierbij ligt de nadruk op hergebruik en lokale productie van grondstoffen op zowel het schaalniveau van de gehele stad als de individuele woning.

De openbare ruimte van het stadsdeel is ontworpen als sociaal bindmiddel. De wegen krijgen een nieuwe profilering met meer ruimte voor openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. Binnen in de blokken ontstaan (semi-)private binnentuinen. Deze diversiteit stimuleert een gezonde mix van doelgroepen en sociale interactie. Een nieuw park langs de kust en een nieuwe brug aan de noordzijde, maken een nieuwe verbinding van het plangebied met de directe omgeving en het centrum van Reykjavík.

 

Jaar: 2016
Type: stedenbouw, landschap, architectuur
Opdrachtgever: Kopavogur municipality / Nordic Built Cities
Omvang: 1.050 woningen
Status: prijsvraag