• 30 november 2018

  NOHNIK ontwerpt natuurinclusieve hoogbouw Den Haag

  In opdracht van de gemeente Den Haag heeft NOHNIK een korte ontwerpstudie gedaan naar natuurinclusief bouwen op een hoogbouw-locatie op de Binckhorst. Den Haag groeit de komende 20 jaar naar verwachting met bijna 100.000 inwoners. Met de verdichtingsopgave is ook het groen in, op en aan gebouwen van groot belang […]

  Lees verder
 • 10 oktober 2018

  Blauwe Kamer interviewt NOHNIK

  Voor het nieuwste nummer van vakblad Blauwe Kamer werd NOHNIK geïnterviewd. In het interview vertellen we over ons bureau, werkwijze, visie, projecten en wat ons inspireert. De Blauwe Kamer is los te bestellen via de website, abonnees hebben het nieuwste nummer inmiddels ontvangen. Tekst interview: Marks Hendriks, foto’s: Christiaan Krouwels.

  Lees verder
 • 30 augustus 2018

  Concrete uitwerking winnende visie Care2Share Oosterparkwijk Groningen (Who Cares)

  Concrete uitwerking winnende visie Care2Share Oosterparkwijk Groningen (Who Cares) Herbestemming monumentale Siebe Jan Boumaschool tot verbindend wijkcentrum In samenwerking met (bewoners)-organisaties en instellingen uit de Oosterparkwijk heeft het team van Care2Share (een samenwerking van NOHNIK, Stadkwadraat, HHM en Beweegstrateeg) een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de herbestemming van de monumentale Siebe Jan […]

  Lees verder
 • 18 juni 2018

  Presentatie visie op toekomst van het landschap van Flevoland, 25-06-2018

  Jorrit Noordhuizen geeft visie op toekomst van het landschap van Flevoland, 25-06-2018 Op 25 juni 2018 organiseert de provincie Flevoland een bijeenkomst over ‘Het Verhaal van Flevoland’. Tijdens deze bijeenkomst presenteert Jorrit Noordhuizen (naast Adriaan Geuze en Luuk Boelens) zijn visie op het toekomstige landschap van Flevoland. In opdracht van […]

  Lees verder
 • 1 juni 2018

  3 jaar NOHNIK, nieuwe website

  NOHNIK bestaat 3 jaar en dat vieren we met een geheel nieuwe website met daarop een selectie van actuele projecten. We bedanken onze opdrachtgevers voor alle kansen, uitdagingen, het vertrouwen en de mooie projecten waar we de afgelopen 3 jaren samen aan hebben gewerkt. Daarnaast bedanken we alle samenwerkingspartners waarmee we […]

  Lees verder
 • 14 mei 2018

  Uitkijktoren Vliegbasis Twente opgeleverd

  Onlangs is de nieuwe uitkijktoren in het natuurgebied op de voormalige vliegbasis Twente geopend, naar ontwerp van NOHNIK architecture and landscapes. De toren staat op de plek van de verkeerstoren van het vooroorlogse vliegveld uit 1931. De historie van het gebied beleven: narrative wayfinding Uitgangspunt voor het ontwerp van de […]

  Lees verder
 • 10 april 2018

  Plan opgeleverd voor IJslands Katla UNESCO Global Geopark

  Recent heeft NOHNIK het Destination Management Plan voor Katla UNESCO Global Geopark in IJsland opgeleverd. Katla Geopark is in omvang vergelijkbaar met de Nederlandse provincies Gelderland, Utrecht en Overijssle bij elkaar. Het geopark heeft een totale oppervlakte die gelijk staat aan zo’n 10% van het totale landoppervlak van IJsland. Het omvat onder andere […]

  Lees verder
 • 5 maart 2018

  Officieel startsein uitvoering Piet Soerplein gegeven

  Afgelopen donderdag gaven wethouder Homme Geertsma van de gemeente Westerveld en Rob van den Brink van dorpsgemeenschap Havelte het officiële startsein voor de uitvoering van het Piet Soerplein te Havelte. NOHNIK werkte de afgelopen periode in opdracht van de gemeente en dorpsgemeenschap intensief met allerlei betrokkenen aan het ontwerp voor […]

  Lees verder
 • 9 februari 2018

  NOHNIK spreekt op symposium Ringpark Utrecht, 16-02-2018

  Alles over de trend om regionale ambities met het landschap te integreren De stadsregio Utrecht heeft een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Mede hierdoor wordt de komende 30 jaar een sterke groei van inwoners (+30%) en bedrijven verwacht. Er wordt bestuurlijk en ontwerpend nu vooral ingezet op binnenstedelijke verdichting, erfgoed en het […]

  Lees verder
 • 6 februari 2018

  Werkboek energietransitie Waterschap Vallei en Veluwe afgerond

  In het kader van het programma Young Innovators van het College van Rijksadviseurs heeft NOHNIK ontwerpend onderzoek gedaan naar de energietransitie van het waterschap Vallei en Veluwe.  Als resultaat van het onderzoek is het ‘Werkboek energietransitie Waterschap Vallei en Veluwe’ gepubliceerd. Hierin zijn naast de gangbare opwekking uit wind- en zonne-energie  ook kansen […]

  Lees verder
 • 8 januari 2018

  Gelukkig nieuw jaar!

  NOHNIK wenst u een gelukkig 2018! Ook dit jaar werken we aan diverse projecten op het gebied van architectuur en landschapsarchitectuur. Daarnaast starten we met de realisatie van: kuurhotel Zwanenhof Zenderen, uitkijktoren voormalige vliegbasis Twente, herinrichting Piet Soerplein Havelte en herinrichting Moleneind-Lheeweg Dwingeloo. Bekijk ook ons projectoverzicht op de website […]

  Lees verder
 • 1 december 2017

  Geselecteerd voor onderzoek ‘Nieuwe energie voor het landschap II’

  “Boven het maaiveld – ontwerpend onderzoek naar zonneweiden in het veenweidegebied” is geselecteerd voor de open oproep ‘Nieuwe energie voor het landschap II’ van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie / RCE. Het veenweidelandschap staat onder druk. Door bodemdaling en vernatting heeft de huidige vorm van landbouw geen toekomst meer. Er is al veel […]

  Lees verder
 • 25 november 2017

  7-12-2017: Publicatie ‘Landschapsarchitectuur: tussen ontwerp en onderzoek’

  Op 7 December presenteert de Dutch School of Landscape Architecture haar eerste publicatie getiteld ‘Landschapsarchitectuur: tussen ontwerp en onderzoek’. Voor deze publicatie schreef NOHNIK het essay ‘Ontwerpend onderzoek in de praktijk: duurzame recreatielandschappen in Skaftárhreppur, IJsland’. Nederlandse landschapsarchitecten zijn voorlopers bij het vinden van oplossingen voor ‘global issues’ als klimaatverandering, voedselvoorziening, de […]

  Lees verder
 • 13 november 2017

  Start bouw zorghotel Zwanenhof

  Recent is gestart met de bouw van het zorghotel De Zwanenhof in Zenderen. Bekijk de dronebeelden om de contouren van de ronde nieuwbouw in het weiland achter het retraitehuis van de Zwanenhof te zien.   Het nieuwe zorghotel van twee verdiepingen wordt met zijn ronde vorm een neutrale tegenhanger voor […]

  Lees verder
 • 27 oktober 2017

  Care2Share winnaar prijsvraag WHO CARES

  Care2Share winnaar prijsvraag WHO CARES Gisteren is tijdens de Dutch Design Week bekendgemaakt dat onze inzending ‘Care2Share – een abonnement op goed leven’ winnaar is van de prijsvraag WHO CARES voor locatie Groningen, geselecteerd uit 174 inzendingen. WHO CARES is een ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg. Care2Share […]

  Lees verder
 • 24 september 2017

  Uitvoering Ruimtelijk Actieplan Havelte van start

  Met de herinrichting van de Eursingerkerkweg is vorige week de uitvoering gestart van het Ruimtelijk Actieplan Havelte dat begin dit jaar door NOHNIK werd opgesteld. Het plan werd in opdracht van de gemeente Westerveld en Dorpsgemeenschap Havelte vormgegeven. De Eursingerkerkweg is één van de historische wegen die binnen het actieplan […]

  Lees verder
 • 21 augustus 2017

  Lezing NOHNIK op European Geoparks Network conferentie op de Azoren

  Van 7 tot en met 9 september wordt door het European Geoparks Network de 14e EGN-conferentie georganiseerd op de Azoren. NOHNIK is uitgenodigd als spreker tijdens een van de deelsessies. NOHNIK gaat tijdens de lezing in op de opgedane ervaring met betrekking tot de ontwikkeling van duurzame recreatielandschappen in Katla […]

  Lees verder
 • 9 juli 2017

  Geselecteerd voor Young Innovators 2017 Rijksbouwmeester

  Na een pitch is NOHNIK als één van de drie bureaus geselecteerd voor het talentprogramma Young Innovators van het College van Rijksadviseurs. Young Innovators is een programma waarbij  jonge, talentvolle ontwerpers worden gekoppeld aan grote ruimtelijke opgaven zoals herbestemming, duurzame energietransitie, nieuwe cultuurlandschappen en de wateropgave. NOHNIK gaat in opdracht van het waterschap […]

  Lees verder
 • 29 juni 2017

  Projectvoorstel ‘Weerbaar Weert’ geselecteerd voor open oproep Stedenbouw voor Extremen

  Het projectvoorstel ‘Weerbaar Weert’ van Personal Architecture, Lara Voerman en NOHNIK architecture and landscapes is door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie geselecteerd om binnen het programma Stedenbouw voor Extremen verder te worden uitgewerkt. In maart van dit jaar lanceerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het nieuwe Erfgoed en Ruimte Ontwerpprogramma dat zij […]

  Lees verder
 • 9 mei 2017

  Inzending Care2Share geselecteerd voor tweede ronde WHO CARES

  Gisteren maakte staatssecretaris Van Rijn bekend dat NOHNIK in samenwerking met Tim Burmanje (Stad2) en Willem Bossers (BeweegStrateeg) een van de winnaars is van de eerste ronde van de prijsvraag WHO CARES. WHO CARES is een ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning. Onze inzending Care2Share – Oosterparkwijk werd […]

  Lees verder
 • 10 maart 2017

  Geselecteerd voor onderzoek stedelijk landschap Zuid Holland

  Het team met marco.broekman, Vereniging Deltametropool en NOHNIK is geselecteerd om een visie te ontwikkelen voor het stedelijk landschap en groen-blauwe netwerk van de Provincie Zuid Holland. Actuele thema’s als verstedelijking, klimaatverandering, gezondheid en concurrentie tussen gebieden vragen om een samenhangend perspectief op dit stedelijk landschap. Diverse workshops met belanghebbenden vormen de basis […]

  Lees verder
 • 2 februari 2017

  NOHNIK maakt grootschalige visie voor UNESCO Katla Geopark, IJsland

  NOHNIK is door het UNESCO Katla Geopark in IJsland geselecteerd om een Destination Management Plan te ontwikkelen voor het gehele grondgebied van het geopark. Katla Geopark is in oppervlakte vergelijkbaar met de Nederlandse provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht samen. Het geopark beslaat in totaal circa 10% van het IJslandse grondgebied. […]

  Lees verder
 • 4 december 2016

  NOHNIK wint architectenselectie uitkijktoren voormalige vliegbasis Twente

  NOHNIK architecture and landscapes heeft de architectenselectie gewonnen voor het ontwerp van een uitkijktoren op de voormalige vliegbasis Twente. De toren komt te staan in het zuidelijk deel van het terrein; het natuurgebied dat in april dit jaar werd opengesteld. Uitgangspunt voor het ontwerp van de toren is het zichtbaar en […]

  Lees verder
 • 2 december 2016

  Jorrit Noordhuizen genomineerd voor PK Award 2017

  NOHNIK’S Jorrit Noordhuizen is genomineerd voor de PK Award 2017. De PK Award is gericht op talentvolle, startende ontwerpers. Voor de PK Award 2017 is de openbare ruimte tussen de voormalige Citroëngebouwen en het Olympisch Stadion in Amsterdam geselecteerd als ontwerpopgave. De locatie maakt een belangrijk onderdeel uit van het gebied dat sinds […]

  Lees verder
 • 30 oktober 2016

  10/11/16 presentatie ‘Bestemming IJsland’ in Reykjavik

  NOHNIK is door de IJslandse bond voor architecten en landschapsarchitecten uitgenodigd als keynote speaker op het symposium over duurzaam toerisme in IJsland, op 10 november in Reykjavik. Tijdens het symposium presenteert NOHNIK de visie en aanpak van het project ‘Bestemming IJsland’ wat afgelopen jaar is uitgevoerd in samenwerking met de […]

  Lees verder
 • 7 oktober 2016

  VeluweAgenda 1.0 gepresenteerd

  Op donderdag 6 oktober is de VeluweAgenda 1.0 gepresenteerd tijdens het Veluwe Congres in Burgers’ Zoo. De VeluweAgenda heeft als doel om het gebied in 2025 de meest gastvrije bestemming van Nederland te laten zijn, waarin een hoge biodiversiteit voor flora en fauna in balans is met een unieke beleving van […]

  Lees verder
 • 14 september 2016

  Bidbook Veluwe, ‘Mooiste natuurgebied van NL’

  NOHNIK heeft in opdracht van de provincie Gelderland een wervend bidbook voor de Veluwe vervaardigd als inzending voor de verkiezing ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’. De verkiezing is onderdeel van het programma ‘Naar Nationale Parken van Wereldklasse’ van het Ministerie voor Economische Zaken en is onlangs uitgeschreven door staatssecretaris Martijn van Dam. De vakjury, […]

  Lees verder
 • 15 augustus 2016

  Presentatie duurzame recreatielandschappen IJsland

  Afgelopen week presenteerden we in Reykjavík onze strategie en visie voor duurzame recreatielandschappen in IJsland aan betrokkenen van de IJslandse associatie voor lokale overheden, de IJslandse Tourism Task Force, het IJslandse Tourism Board, het Ministerie van Industrie en Innovatie, de Universiteit van IJsland, Unesco Katla Geopark, Vatnajökull National Park en […]

  Lees verder
 • 3 augustus 2016

  Duinkarkas gerealiseerd op Vlieland

  Jorrit Noordhuizen (NOHNIK architecture and landscapes) heeft i.s.m. Inge Kersten op Vlieland het project ‘Duinkarkas’ gerealiseerd. Het Duinkarkas is een bijzondere, volledig houten sculptuur van 50 meter lang waarmee wordt getest hoe op een effectieve manier stuifzand kan worden ingevangen. Het experiment wordt continu gemonitord om de effectiviteit van de constructie […]

  Lees verder
 • 1 juli 2016

  Nieuwbouw zorghotel Zwanenhof in Cobouw

  Nieuwbouw zorghotel Zwanenhof in Cobouw NOHNIK heeft in samenwerking met IAA Architecten de nieuwbouw voor zorghotel Zwanenhof ontworpen. Het gebouw herbergt onder meer 60 kamers, een restaurant, een wellness met binnen- en buitenbad, een sporthal en een fitnessruimte. In het ontwerp komen architectuur en landschap als vanzelfsprekend samen. De bouw start na de zomervakantie […]

  Lees verder